1. Locuitorii Ierusalimului au pus Ómpărat Ón locul lui, pe Ahazia, fiul lui cel mai t‚năr; căci oastea venită Ón tabără cu Arabii omor‚se pe toţi cei mai mari Ón v‚rstă. Astfel a Ónceput să domnească Ahazia, fiul lui Ioram, Ómpăratul lui Iuda.
 2. Ahazia avea patruzeci şi doi de ani, c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se chema Atalia, fata lui Omri.
 3. El a umblat Ón căile casei lui Ahab, căci mama sa Ói dădea sfaturi nelegiuite.
 4. A făcut ce este rău Ónaintea Domnului, ca şi casa lui Ahab, căci după moartea tatălui său ei Ói erau sfetnici, spre pierzarea lui.
 5. T‚r‚t de sfatul lor, s-a dus cu Ioram, fiul lui Ahab, Ómpăratul lui Israel, la război Ómpotriva lui Hazael, Ómpăratul Siriei, la Ramot Ón Galaad. Sirienii au rănit pe Ioram.
 6. Ioram s-a Óntors să se vindece la Izreel de rănile, pe care i le făcuseră Sirienii la Rama, c‚nd se bătea Ómpotriva lui Hazael, Ómpăratul Siriei. Azaria, fiul lui Ioram, Ómpăratul lui Iuda, s-a pogor‚t să vadă pe Ioram, fiul lui Ahal, la Izreel, pentru că era bolnav.
 7. Prin voia lui Dumnezeu, şi spre pierzarea lui a venit Ahazia la Ioram. C‚nd a ajuns, a ieşit cu Ioram să se ducă Ónaintea lui Iehu, fiul lui Nimşi, pe care-l unsese Domnul, ca să piardă casa lui Ahab.
 8. Şi pe c‚nd se răzbuna Iehu Ómpotriva casei lui Ahab, a dat peste capii lui Iuda şi peste fiii fraţilor lui Ahazia, care erau Ón slujba lui Ahazia, şi i-a omor‚t.
 9. A căutat pe Ahazia, şi l-au prins Ón Samaria, unde se ascunsese. L-au adus la Iehu, şi l-au omor‚t. Apoi l-au Óngropat, căci ziceau: ÑEste fiul lui Iosafat, care căuta pe Domnul din toată inima lui.î Şi n-a mai rămas nimeni din casa lui Ahazia care să fi fost Ón stare să domnească.
 10. Atalia, mama lui Ahazia, văz‚nd că fiul ei a murit, s-a sculat şi a omor‚t tot neamul Ómpărătesc al casei lui Iuda.
 11. Dar Ioşabeat, fata Ómpăratului, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, l-a ridicat din mijlocul fiilor Ómpăratului, c‚nd au fost omor‚ţi: şi l-a pus cu doica lui Ón odaia paturilor. Astfel l-a ascuns Ioşabeat, fata Ómpăratului Ioram, nevasta preotului Iehoiada, şi sora lui Ahazia, de privirile Ataliei, care nu l-a omor‚t.
 12. A stat şase ani ascuns cu ei Ón Casa lui Dumnezeu. Şi Ón ţară domnea Atalia.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/14/22/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.