1. ÑBel se prăbuşeşte, Nebo cade; idolii lor sunt puşi pe vite şi dobitoace; idolii pe care-i purtaţi voi au ajuns o sarcină, o povară pentru vita obosită!
 2. Au căzut, s-au prăbuşit Ómpreună, nu pot să scape povara; ei Ónşişi se duc Ón robie.
 3. Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov, şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat Ón spinare de la ob‚rşia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră:
 4. p‚nă la bătr‚neţea voastră Eu voi fi Acelaşi, p‚nă la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă m‚ntuiesc.
 5. Cu cine Mă veţi pune alături, ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna, şi mă veţi potrivi?
 6. Ei varsă aurul din pungă, şi c‚ntăresc argintul Ón cumpănă; tocmesc un argintar să facă un dumnezeu din ele, şi se Ónchină şi Óngenunchiază Ónaintea lui.
 7. Œl poartă, Ól iau pe umăr, Ól pun la locul lui; acolo răm‚ne, şi nu se mişcă din locul lui. Apoi strigă la el, dar nu răspunde, nici nu-i scapă din nevoie.
 8. Ţineţi minte aceste lucruri, şi fiţi oameni! Veniţi-vă Ón fire, păcătoşilor.î
 9. ÑAduceţi-vă aminte de cele petrecute Ón vremurile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este nici unul ca Mine.
 10. Eu am vestit de la Ónceput ce are să se Ónt‚mple şi cu mult Ónainte ce nu este Óncă Ómplinit. Eu zic: ,Hotăr‚rile Mele vor răm‚ne Ón picioare, şi Œmi voi aduce la Óndeplinire toată voia Mea.
 11. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o ţară depărtată, un om ca să Ómplinească planurile Mele: da, Eu am spus, şi Eu voi Ómplini; Eu am plănuit şi Eu voi Ónfăptui.
 12. Ascultaţi-Mă, oameni cu inima Ómpietrită, vrăjmaşi ai neprihănirii!
 13. Eu Œmi apropii neprihănirea: nu este departe; şi m‚ntuirea Mea nu va zăbovi. Eu voi pune m‚ntuirea Mea Ón Sion şi slava Mea peste Israel.î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/23/46/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.