1. Œn anul al doilea al Ómpăratului Dariu, Ón ziua Ónt‚i a lunii a şasea, Cuv‚ntul Domnului a vorbit prin proorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, astfel:
 2. ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,Poporul acesta zice: ,N-a venit Óncă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului!í
 3. De aceea Cuv‚ntul Domnului le-a vorbit prin proorocul Hagai astfel:
 4. ÑDar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi Ón case căptuşite cu tavan, c‚nd Casa aceasta este dăr‚mată?î
 5. Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: ÑUitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!
 6. Semănaţi mult, şi str‚ngeţi puţin, m‚ncaţi, şi tot nu vă săturaţi, beţi, şi tot nu vă potoliţi setea, vă Ómbrăcaţi, şi tot nu vă este cald; şi cine c‚ştigă o simbrie, o pune Óntr-o pungă spartă!
 7. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!
 8. Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne, şi zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta, şi voi fi proslăvit, zice Domnul.î
 9. ÑVă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat. Pentru ce? zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele, care stă dăr‚mată, pe c‚nd fiecare din voi aleargă pentru casa lui.
 10. De aceea cerurile nu v-au dat roua, şi păm‚ntul nu şi-a dat roadele.
 11. Am chemat seceta peste ţară, peste munţi, peste gr‚u, peste must, peste untdelemn, peste tot ce poate aduce păm‚ntul, peste oameni şi peste vite, şi peste tot lucrul m‚inilor voastre.î
 12. Zorobabel, fiul lui Şealtiel, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi toată rămăşiţa poporului, au ascultat glasul Domnului, Dumnezeului lor, şi cuvintele proorocului Hagai, fiindcă Domnul, Dumnezeul lor, Ól trimisese. Şi poporul s-a temut de Domnul.
 13. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului, după porunca Domnului: ÑEu sunt cu voi, zice Domnul.î
 14. Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi duhul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi duhul Óntregii rămăşiţe a poporului. Aşa că ei au venitÖ, şi s-au pus pe lucru Ón Casa Domnului oştirilor, Dumnezeul lor,
 15. Ón ziua a douăzeci şi patra a lunii a şasea, Ón anul al doilea al Ómpăratului Dariu.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/37/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.