1. Am ridicat din nou ochii, şi m-am uitat, şi iată că era un sul de carte, care zbura.
  2. El m-a Óntrebat: ÑCe vezi?î Eu am răspuns: ÑVăd un sul de carte zbur‚nd; are o lungime de douăzeci de coţi, şi o lăţime de zece coţiî.
  3. Şi el mi-a zis: ÑAcesta este blestemul care este peste toată ţara; căci, după cum este scris pe el, orice hoţ, şi oricine jură str‚mb va fi nimicit cu desăv‚rşire de aici.
  4. Œl trimit ñ zice Domnul oştirilor, ñ ca să intre Ón casa hoţului şi a celui ce jură str‚mb Ón Numele Meu, ca să răm‚nă Ón casa aceea, şi s-o mistuie Ómpreună cu lemnele şi pietrele ei.î
  5. Œngerul, care vorbea cu mine, a Ónaintat, şi mi-a zis: ÑRidică ochii, şi priveşte ce iese de acolo.î
  6. Eu am răspuns: ÑCe este aceasta?î Şi el a zis: ÑIese efa.î Şi a adăugat: ÑAceasta este nelegiuirea lor Ón toată ţara.î
  7. Şi iată că se ridica un talant de plumb, şi Ón mijlocul efei, şedea o femeie.
  8. El a zis: ÑAceasta este nelegiuirea!î Şi i-a dat br‚nci Ón efă, şi a aruncat bucata de plumb peste gura efei.
  9. Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că s-au arătat două femei. Œn aripile lor sufla v‚ntul: ele aveau aripi ca ale cocost‚rcului. Au ridicat efa Óntre păm‚nt şi cer.
  10. Atunci am Óntrebat pe Óngerul, care vorbea cu mine: ÑUnde duc ele efa?î
  11. El mi-a răspuns: ÑSe duc să-i zidească o casă Ón ţara Şinear, ca să fie aşezată acolo şi să răm‚nă pe locul ei.î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/38/05/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.