1. Bildad din Şuah a luat cuv‚ntul şi a zis:
 2. ÑC‚nd vei pune capăt acestor cuv‚ntări? Vino-ţi Ón minte şi apoi vom vorbi.
 3. Pentru ce ne socoţi at‚t de dobitoci? Pentru ce ne priveşti ca pe nişte vite?
 4. Oare pentru tine, care te sf‚şii Ón m‚nia ta, s-ajungă pustiu păm‚ntul, şi să se strămute st‚ncile din locul lor?
 5. 5. Da, lumina celui rău se va stinge, şi flacăra din focul lui, nu va mai străluci.
 6. Se va Óntuneca lumina Ón cortul lui, şi se va stinge candela deasupra lui.
 7. Paşii lui cei puternici se vor str‚mta; şi, cu toate opintirile lui, va cădea.
 8. Căci calcă cu picioarele pe laţ, şi umblă prin ochiuri de reţea;
 9. este prins Ón cursă de călc‚i, şi laţul pune stăp‚nire pe el;
 10. capcana Ón care se prinde este ascunsă Ón păm‚nt, şi prinzătoarea Ói stă pe cărare.
 11. De jur Ómprejur Ól apucă spaima, şi-l urmăreşte pas cu pas.
 12. Foamea Ói măn‚ncă puterile, nenorocirea este alături de el.
 13. Mădularele Ói sunt mistuite unul după altul, mădularele Ói sunt m‚ncate de Ónt‚iul născut al morţii.
 14. Este smuls din cortul lui unde se credea la adăpost, şi este t‚r‚t spre Ómpăratul spaimelor.
 15. Nimeni din ai lui nu locuieşte Ón cortul lui, pucioasă este presărată pe locuinţa lui.
 16. Jos, i se usucă rădăcinile; sus Ói sunt ramurile tăiate.
 17. Œi piere pomenirea de pe păm‚nt, numele lui nu mai este pe uliţă.
 18. Este Ómpins din lumină Ón Óntuneric, şi este izgonit din lume.
 19. Nu lasă nici moştenitori, nici săm‚nţă Ón poporul său, nici o rămăşiţă vie Ón locurile Ón care locuia.
 20. Neamurile care vor veni se vor uimi de prăpădirea lui, şi neamul de acum va fi cuprins de groază.
 21. Aceasta este soarta celui rău, aceasta este soarta celui ce nu cunoaşte pe Dumnezeu.î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/18/18/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.