1. Œmpăratul şi Haman s-au dus la ospăţ la Ómpărăteasa Estera.
  2. Œn această a doua zi, Ómpăratul a zis iarăşi Esterei, pe c‚nd beau vin: ÑCare este cererea ta, Ómpărăteasă Estero? Ea Óţi va fi Ómplinită. Ce doreşti? Chiar dacă ai cere jumătate din Ómpărăţie, o vei căpăta.î
  3. Œmpărăteasa Estera a răspuns: ÑDacă am căpătat trecere Ónaintea ta, Ómpărate, şi dacă găseşte cu cale Ómpăratul, dă-mi viaţa: iată cererea mea; şi scapă pe poporul meu: iată dorinţa mea!
  4. Căci eu şi poporul meu suntem v‚nduţi să fim nimiciţi, junghiaţi şi prăpădiţi. Măcar dacă am fi v‚nduţi să fim robi şi roabe, aş tăcea, dar vrăjmaşul n-ar putea să Ónlocuiască pierderea făcută Ómpăratului.î
  5. Œmpăratul Ahaşveroş a luat cuv‚ntul, şi a zis Ómpărătesei Estera: ÑCine şi unde este acela care are de g‚nd să facă aşa?î
  6. Estera a răspuns: ÑApăsătorul, vrăjmaşul, este Haman, răul acesta!î Haman a rămas Óngrozit Ón faţa Ómpăratului şi a Ómpărătesei.
  7. Şi Ómpăratul, Ón m‚nia lui, s-a sculat şi a părăsit ospăţul, şi s-a dus Ón grădina casei Ómpărăteşti. Haman a rămas să-şi ceară viaţa de la Ómpărăteasa Estera, căci vedea bine că pierderea lui era hotăr‚tă Ón mintea Ómpăratului.
  8. C‚nd s-a Óntors Ómpăratul din grădina casei Ómpărăteşti Ón odaia ospăţului, a văzut pe Haman că se aruncase spre patul pe care era Estera, şi i-a zis: ÑCum, să mai şi sileşti pe Ómpărăteasă, la mine, Ón casa Ómpărătească?î
  9. Şi Harbona, unul din fameni, a zis Ón faţa Ómpăratului: ÑIată, sp‚nzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele Ómpăratului, este ridicată Ón casa lui Haman, la o Ónălţime de cincizeci de coţi.î Œmpăratul a zis: ÑHaman să fie sp‚nzurat pe ea!î
  10. Şi au sp‚nzurat pe Haman pe sp‚nzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Şi m‚nia Ómpăratului s-a potolit.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/ron/17/07/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2020