1. Iată, ochiul meu a văzut toate acestea, urechea mea a auzit şi a luat seama.
 2. Ce ştiţi voi, ştiu şi eu, nu sunt mai prejos dec‚t voi.
 3. Dar vreau să vorbesc acum Celui Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina Ónaintea lui Dumnezeu.
 4. Căci voi sunteţi nişte făuritori de minciuni, sunteţi cu toţii nişte doctori de nimic.
 5. O, de aţi fi tăcut, ce Ónţelepciune aţi fi arătat!
 6. Acum, ascultaţi, vă rog, apărarea mea, şi luaţi aminte la răspunsul buzelor mele!
 7. Vreţi să vorbiţi lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Şi să spuneţi minciuni, ca să-L apăraţi?
 8. Vreţi să ţineţi cu El şi să faceţi pe apărătorii lui Dumnezeu?
 9. Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreţi să-L Ónşelaţi cum Ónşelaţi pe un om?
 10. Nu, nu; ci El vă va os‚ndi, dacă Ón ascuns nu lucraţi dec‚t părtinindu-L pe El.
 11. Nu vă Ónfricoşează măreţia Lui? Şi nu cade groaza Lui peste voi?
 12. Părerile voastre sunt păreri de cenuşă, Óntăriturile voastre sunt Óntărituri de lut.
 13. Tăceţi, lăsaţi-mă, vreau să vorbesc! Œnt‚mplă-mi-se ce mi s-ar Ónt‚mpla.
 14. Œmi voi lua carnea Ón dinţi, şi Ómi voi pune viaţa Ón joc.
 15. Da, mă va ucide: n-am nimic de nădăjduit; dar Ómi voi apăra purtarea Ón faţa Lui.
 16. Chiar şi lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu Óndrăzneşte să vină Ónaintea Lui.
 17. Ascultaţi, ascultaţi cuvintele mele, luaţi aminte la cele ce voi spune.
 18. Iată-mă sunt gata să-mi apăr pricina, căci ştiu că am dreptate.
 19. Are cineva ceva de spus Ómpotriva mea? Atunci tac, şi vreau să mor.
 20. Numai două lucruri fă-mi, şi nu mă voi ascunde de Faţa Ta:
 21. Trage-Ţi m‚na de pe mine, şi nu mă mai tulbura cu groaza Ta.
 22. Apoi cheamă-mă şi-Ţi voi răspunde; sau lasă-mă să vorbesc eu, şi răspunde-mi Tu!
 23. C‚te fărădelegi şi păcate am făcut? Arată-mi călcările de lege şi păcatele mele.
 24. Pentru ce Œţi ascunzi Faţa, şi mă iei drept vrăjmaş?
 25. Vrei să loveşti o frunză suflată de v‚nt? Vrei să urmăreşti un pai uscat?
 26. Pentru ce să mă loveşti cu suferinţe amare, şi să mă pedepseşti pentru greşeli din tinereţe?
 27. Pentru ce să-mi pui picioarele Ón butuci, să-mi p‚ndeşti toate mişcările, să pui hotar paşilor mei,
 28. c‚nd trupul meu cade Ón putrezire ca o haină m‚ncată de molii?

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/18/13/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.