1. Bildad către Şuah a luat cuv‚ntul şi a zis:
 2. ÑP‚nă c‚nd vrei să vorbeşti astfel, şi p‚nă c‚nd vor fi cuvintele gurii tale ca un v‚nt puternic?
 3. Oare va răsturna Dumnezeu dreptul? Sau va răsturna Cel Atotputernic dreptatea?
 4. Dacă fiii tăi au păcătuit Ómpotriva Lui, i-a dat pe m‚na păcatului.
 5. Dar tu, dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe Cel Atotputernic,
 6. dacă eşti curat şi fără prihană, atunci negreşit, El va veghea asupra ta, şi va da Ónapoi fericirea locuinţei tale nevinovate.
 7. Vechea ta propăşire va fi mică faţă de cea de mai t‚rziu. Œnvăţăminte din păţania celor dinainte.
 8. Œntreabă pe cei din neamurile trecute, şi ia aminte la păţania părinţilor lor. ñ
 9. Căci noi suntem de ieri, şi nu ştim nimic, zilele noastre pe păm‚nt nu sunt dec‚t o umbră. ñ
 10. Ei te vor Ónvăţa, Óţi vor vorbi, şi vor scoate din inima lor aceste cuvinte:
 11. ,Creşte papura fără baltă? Creşte trestia fără umezeală?
 12. Fiind Óncă verde şi fără să se taie, ea se usucă mai repede dec‚t toate ierburile.
 13. Aşa se Ónt‚mplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu, şi nădejdea celui nelegiuit va pieri.
 14. Œncrederea lui este zdrobită, şi sprijinul lui este o p‚nză de păianjen.
 15. Se bizuie pe casa lui, dar nu este tare; se prinde de ea, dar nu ţine.
 16. Cum dă soarele, Ónverzeşte, Óşi Óntinde ramurile peste grădina sa,
 17. Óşi Ómpleteşte rădăcinile printre pietre, pătrunde p‚nă Ón ziduri.
 18. Dar dacă-l smulgi din locul Ón care stă, locul acesta se leapădă de el şi zice: ,Nu ştiu să te fi cunoscut vreodată!í
 19. Iată, aşa sunt desfătările pe care i le aduc căile vieţii lui; apoi din acelaşi păm‚nt răsar alţii după el.
 20. Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană, şi nu ocroteşte pe cei răi.
 21. Ba Óncă, El Óţi umple gura cu strigăte de bucurie, şi buzele cu c‚ntări de veselie.
 22. Vrăjmaşii tăi vor fi acoperiţi de ruşine, iar cortul celor răi va pieri.î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/18/08/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.