1. Iov a răspuns Domnului, şi a zis:
 2. ÑŞtiu că Tu poţi totul, şi că nimic nu poate sta Ómpotriva g‚ndurilor Taleî. ñ
 3. ÑCine este acela care are nebunia să-Mi Óntunece planurile?î ñ ÑDa, am vorbit, fără să le Ónţeleg, de minuni, care sunt mai presus de mine şi pe care nu le pricep.î ñ
 4. ÑAscultă-Mă, şi voi vorbi; te voi Óntreba, şi Mă vei Ónvăţa.î ñ
 5. ÑUrechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut.
 6. De aceea mi-e sc‚rbă de mine şi mă pocăiesc Ón ţăr‚nă şi cenuşă.î
 7. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: ÑM‚nia Mea S-a aprins Ómpotriva ta şi Ómpotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-aţi vorbit aşa de drept de Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.
 8. Luaţi acum şapte viţei şi şapte berbeci, duceţi-vă la robul Meu Iov, şi aduceţi o ardere de tot pentru voi. Robul Meu Iov să se roage pentru voi, şi numai Ón vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-aţi vorbit aşa de drept despre Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.î
 9. Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din Naama s-au dus şi au făcut cum le spusese Domnul. Şi Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov.
 10. Domnul a adus pe Iov iarăşi Ón starea lui de la Ónceput, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat Ónapoi Óndoit dec‚t tot ce avusese.
 11. Fraţii, surorile, şi vechii prieteni ai lui Iov au venit toţi să-l vadă, şi au m‚ncat cu el Ón casă. L-au pl‚ns şi l-au m‚ng‚iat pentru toate nenorocirile, pe care le trimisese Domnul peste el, şi fiecare i-a dat un chesita şi un inel de aur.
 12. Œn cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuv‚ntări dec‚t primise Ón cei dint‚i. A avut patrusprezece mii de oi, şase mii de cămile, o mie de perechi de boi, şi o mie de măgăriţe.
 13. A avut şapte fii şi trei fete;
 14. celei dint‚i i-a pus numele Iemima, celei de a doua Cheţia, şi celei de a treia Cheren-Hapuc.
 15. Œn toată ţara nu erau femei aşa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moştenire printre fraţii lor.
 16. Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani, şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi p‚nă la al patrulea neam.
 17. Şi Iov a murit bătr‚n şi sătul de zile.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/18/42/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.