1. Un nume bun este mai de dorit dec‚t o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult dec‚t argintul şi aurul. ñ
 2. Bogatul şi săracul se Ónt‚lnesc: Domnul i-a făcut şi pe unul şi pe altul. ñ
 3. Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg Ónainte şi sunt pedepsiţi. ñ
 4. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. ñ
 5. Spini şi curse sunt pe calea omului stricat: cel ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele. ñ
 6. Œnvaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi c‚nd va Ómbătr‚ni, nu se va abate de la ea. ñ
 7. Bogatul stăp‚neşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu Ómprumut, este robul celui ce-i dă cu Ómprumut. ñ
 8. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, şi nuiaua nelegiuirii lui este gata. ñ
 9. Omul milostiv va fi binecuv‚ntat, pentru că dă săracului din p‚inea lui.
 10. Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sf‚rşi, neÓnţelegerile şi ocările vor Ónceta. ñ
 11. Cine iubeşte curăţia inimii, şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu Ómpăratul. ñ
 12. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă, dar Ónfruntă cuvintele celui stricat.
 13. Leneşul zice: ÑAfară este un leu, care m-ar putea ucide pe uliţă!î ñ
 14. Gura curvelor este o groapă ad‚ncă; pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade Ón ea. ñ
 15. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. ñ
 16. Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia, va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă. ñ
 17. Pleacă-ţi urechea, şi ascultă cuvintele Ónţelepţilor, şi ia Ónvăţătura mea Ón inimă.
 18. Căci este bine să le păstrezi Ónăuntrul tău, şi să-ţi fie toate deodată pe buze. ñ
 19. Pentru ca să-ţi pui Óncrederea Ón Domnul, vreau să te Ónvăţ eu astăzi, da, pe tine.
 20. N-am aşternut eu oare Ón scris pentru tine sfaturi şi cugetări,
 21. ca să te Ónvăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? ñ
 22. Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!
 23. Căci Domnul le va apăra pricina lor, şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie. ñ
 24. Nu te Ómprieteni cu omul m‚nios, şi nu te Ónsoţi cu omul iute la m‚nie,
 25. ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. ñ
 26. Nu fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii.
 27. Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti, pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine?
 28. Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au aşezat părinţii tăi. ñ
 29. Dacă vezi un om iscusit Ón lucrul lui, acela poate sta l‚ngă Ómpăraţi, nu l‚ngă oamenii de r‚nd.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/20/22/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.