1. Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina Ómpotriva unui neam nemilos! Izbăveşte-mă de oamenii plini de vicleşug şi de fărădelege!
  2. Tu eşti Dumnezeul, care mă ocroteşte: pentruce mă lepezi? Pentruce trebuie să umblu plin de Óntristare, supt apăsarea vrăjmaşului?
  3. Trimete lumina şi credincioşia Ta, ca să mă călăuzească, şi să mă ducă la muntele Tău cel sfÓnt şi la locaşurile Tale!
  4. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu, care este bucuria şi veselia mea, şi Te voi lăuda cu arfa, Dumnezeule, Dumnezeul meu!
  5. Pentruce te mÓhneşti, suflete, şi gemi Ónlăuntrul meu? Nădăjduieşte Ón Dumnezeu, căci iarăş خl voi lăuda: El este mÓntuirea mea şi Dumnezeul meu.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/43/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.