1. (Un psalm al lui David.) Domnul a zis Domnului meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pÓnă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale.`` —
  2. Domnul va Óntinde din Sion toiagul de cÓrmuire al puterii Tale, zicÓnd: ,,StăpÓneşte Ón mijlocul vrăjmaşilor Tăi!``
  3. Poporul Tău este plin de Ónflăcărare, cÓnd Œţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din sÓnul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.
  4. Domnul a jurat, şi nu -I va părea rău: ,,Tu eşti preot Ón veac, Ón felul lui Melhisedec.`` —
  5. Domnul, dela dreapta Ta, zdrobeşte pe Ómpăraţi Ón ziua mÓniei Lui.
  6. El face dreptate printre neamuri: totul este plin de trupuri moarte; El zdrobeşte capete pe toată Óntinderea ţării.
  7. El bea din pÓrÓu Ón timpul mersului: de aceea Œşi Ónalţă capul.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/110/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.