1. Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut, şi se cuvine să -L lăudăm.
 2. Domnul zideşte iarăş Ierusalimul, strÓnge pe surghiuniţii lui Israel;
 3. tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită, şi le leagă rănile.
 4. El socoteşte numărul stelelor, şi le dă nume la toate.
 5. Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.
 6. Domnul sprijineşte pe cei nenorociţi, şi doboară pe cei răi la pămÓnt.
 7. CÓntaţi Domnului cu mulţămiri, lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu arfa!
 8. El acopere cerul cu nori, pregăteşte ploaia pentru pămÓnt, şi face să răsară iarba pe munţi.
 9. El dă hrană vitelor, şi puilor corbului cÓnd strigă.
 10. Nu de puterea calului Se bucură El, nu-Şi găseşte plăcerea Ón picioarele omului.
 11. Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc Ón bunătatea Lui.
 12. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!
 13. Căci El Óntăreşte zăvoarele porţilor, El binecuvintează pe fiii tăi Ón mijlocul tău;
 14. El dă pace ţinutului tău, şi te satură cu cel mai bun grÓu
 15. El Œşi trimete poruncile pe pămÓnt, CuvÓntul Lui aleargă cu iuţeală mare.
 16. El dă zăpada ca lÓna, El presară bruma albă ca cenuşa;
 17. El Œşi asvÓrle ghiaţa Ón bucăţi; cine poate sta Ónaintea frigului Său?
 18. El Œşi trimete CuvÓntul Său, şi le topeşte; pune să sufle vÓntul Lui, şi apele curg.
 19. El descopere lui Iacov CuvÓntul Său, lui Israel legile şi poruncile Sale.
 20. El n -a lucrat aşa cu toate neamurile, şi ele nu cunosc poruncile Lui. Lăudaţi pe Domnul!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/147/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.