1. (O cÓntare de laudă a lui David.) Te voi Ónălţa, Dumnezeule, Œmpăratul meu, şi voi binecuvÓnta Numele tău Ón veci de veci.
 2. Œn fie care zi Te voi binecuvÓnta, şi voi lăuda Numele Tău Ón veci de veci.
 3. Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă.
 4. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale, şi să vestească isprăvile Tale cele mari!
 5. Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale, şi voi cÓnta minunile Tale.
 6. Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea Ónfricoşată, şi eu voi povesti mărimea Ta.
 7. Să se trÓmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate, şi să se laude dreptatea Ta!
 8. Domnul este milostiv şi plin de Óndurare, Óndelung răbdător şi plin de bunătate.
 9. Domnul este bun faţă de toţi, şi Óndurările Lui se Óntind peste toate lucrările Lui.
 10. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvÓnta.
 11. Vor spune slava Ómpărăţiei Tale, şi vor vesti puterea Ta,
 12. ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta, şi strălucirea plină de slavă a Ómpărăţiei Tale.
 13. Œmpărăţia Ta este o Ómpărăţie vecinică, şi stăpÓnirea Ta rămÓne Ón picioare Ón toate veacurile.
 14. Domnul sprijineşte pe toţi ceice cad, şi Óndreaptă pe cei Óncovoiaţi.
 15. Ochii tuturor nădăjduiesc Ón Tine, şi Tu le dai hrana la vreme.
 16. Œţi deschizi mÓna, şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.
 17. Domnul este drept Ón toate căile Lui, şi milostiv Ón toate faptele Lui.
 18. Domnul este lÓngă toţi cei ce -L cheamă, lÓngă cei ce -L cheamă cu toată inima.
 19. El Ómplineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi -i scapă.
 20. Domnul păzeşte pe toţi cei ce -L iubesc, şi nimiceşte pe toţi cei răi.
 21. Gura mea să vestească lauda Domnului, şi orice făptură să binecuvÓnteze Numele Lui cel sfÓnt Ón veci de veci!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/145/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.