1. (Către mai marele cÓntăreţilor. De cÓntat cu instrumente cu coarde. Un psalm al lui Asaf. O cÓntare.) Dumnezeu este cunoscut Ón Iuda, mare este Numele Lui Ón Israel.
 2. Cortul Lui este Ón Salem, şi locuinţa Lui Ón Sion;
 3. acolo a sfărÓmat El săgeţile, scutul, sabia, şi armele de război. —
 4. Tu eşti mai măreţ, mai puternic decÓt munţii răpitorilor.
 5. Despoiaţi au fost vitejii aceia plini de inimă, au adormit somnul de apoi; n'au putut să se apere, toţi acei oameni viteji.
 6. La mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit şi călăreţi şi cai.
 7. CÓt de Ónfricoşat eşti Tu! Cine poate să-Ţi stea Ómpotrivă, cÓnd خţi izbucneşte mÓnia?
 8. Ai rostit hotărÓrea dela Ónalţimea cerurilor; pămÓntul s'a Óngrozit şi a tăcut,
 9. cÓnd S'a ridicat Dumnezeu să facă dreptate, şi să scape pe toţi nenorociţii de pe pămÓnt. —
 10. Omul Te laudă chiar şi Ón mÓnia lui, cÓnd Te Ómbraci cu toată urgia Ta.
 11. Faceţi juruinţe Domnului, Dumnezeului vostru, şi Ómpliniţi-le! Toţi ceice -L Ónconjoară, să aducă daruri Dumnezeului celui Ónfricoşat.
 12. El frÓnge mÓndria domnitorilor, El este Ónfricoşat pentru Ómpăraţii pămÓntului.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/76/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.