1. (Către mai marele cÓntăreţilor. ,,Nu nimici.`` Un psalm al lui Asaf. O cÓntare.) Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, cari chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale!
  2. ,,Atunci cÓnd va veni vremea hotărÓtă,`` zice Domnul, ,,voi judeca fără părtinire.
  3. Poate să se cutremure pămÓntul cu locuitorii lui: căci Eu Ói Óntăresc stÓlpii.`` -(Oprire).
  4. Eu zic celor ce se fălesc: ,,Nu vă făliţi!`` Şi celor răi: ,,Nu ridicaţi capul sus!``
  5. Nu vă ridicaţi capul aşa de sus, nu vorbiţi cu atÓta trufie!
  6. Căci nici dela răsărit, nici dela apus, nici din pustie, nu vine Ónălţarea.
  7. Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El scoboară pe unul, şi Ónalţă pe altul.
  8. خn mÓna Domnului este un potir, Ón care fierbe un vin plin de amestecătură. CÓnd Ól varsă, toţi cei răi de pe pămÓnt sug, Ól sorb şi -l beau pÓnă Ón fund!
  9. Eu Ónsă voi vesti pururea aceste lucruri; voi cÓnta laude Ón cinstea Dumnezeului lui Iacov.
  10. Şi voi doborÓ toate puterile celor răi: puterile celui neprihănit Ónsă se vor Ónălţa.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/75/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.