1. Hiob na to odpowiedział Panu, i rzekł:
 2. Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić.
 3. Kto przesłania zamiar nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem.
 4. Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić! Chcę spytać. Racz odpowiedzieć!
 5. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem,
 6. stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele.
 7. Skoro Pan te słowa powiedział do Hioba, przemówił i do Elifaza z Temanu: Zapłonąłem gniewem na ciebie i na dwóch przyjaciół twoich, bo nie mówiliście o Mnie prawdy, jak sługa mój, Hiob.
 8. Weźcie teraz siedem młodych cielców i siedem baranów, idźcie do sługi mego, Hioba, i złóżcie ofiarę całopalną za siebie. Mój sługa, Hiob, będzie się za was modlił. Ze względu na niego nic złego wam nie zrobię, choć nie mówiliście prawdy o Mnie, jak sługa mój, Hiob
 9. Poszli więc, Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy. Uczynili, jak mówił im Pan, a Pan miał wzgląd na Hioba.
 10. I Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za swych przyjaciół. Pan oddał mu całą majętność w dwójnasób.
 11. Przyszli do niego wszyscy bracia, siostry i dawni znajomi, jedli z nim chleb w jego domu i ubolewali nad nim, i pocieszali go z powodu nieszczęścia, jakie na niego zesłał Pan. Każdy mu dał jeden srebrny pieniądz i jedną złotą obrączkę.
 12. A teraz Pan błogosławił Hiobowi, tak że miał czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzm wołów i tysiąc oślic.
 13. Miał jeszcze siedmiu synów i trzy córki.
 14. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem Antymonu.
 15. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi.
 16. I żył jeszcze Hiob sto czterdzieści lat, i widział swych potomków — w całości cztery pokolenia.
 17. Umarł Hiob stary i pełen lat.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/18/42/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.