1. Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este Ón Dumnezeu Tatăl şi Ón Domnul Isus Hristos: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.
  2. Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, pe care vă pomenim necurmat Ón rugăciunile noastre;
  3. căci ne aducem aminte fără Óncetare, Ónaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii Ón Domnul nostru Isus Hristos!
  4. Ştim, fraţi preaiubiţi de Dumnezeu alegerea voastră.
  5. Œn adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sf‚nt şi cu o mare Óndrăzneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi am fost aşa printre voi.
  6. Şi voi Ónşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, Óntruc‚t aţi primit Cuv‚ntul Ón multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sf‚nt;
  7. aşa că aţi ajuns o pildă pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din Ahaia.
  8. Œn adevăr, nu numai că de la voi Cuv‚ntul Domnului a răsunat prin Macedonia şi Ahaia, dar vestea despre credinţa voastră Ón Dumnezeu s-a răsp‚ndit pretutindeni, aşa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea.
  9. Căci ei Ónşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut, şi cum de la idoli v-aţi Óntors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat,
  10. şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a Ónviat din morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de m‚nia viitoare.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/59/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.