1. Prorocia descoperită proorocului Habacuc.
 2. P‚nă c‚nd voi striga către Tine, Doamne, fără s-asculţi? P‚nă c‚nd mă voi t‚ngui Ţie, fără să dai ajutor?
 3. Pentru ce mă laşi să văd nelegiuirea, şi Te uiţi la nedreptate? Asuprirea şi silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri, şi se st‚rneşte g‚lceavă.
 4. De aceea legea este fără putere, şi dreptatea nu se vede, căci cel rău biruieşte pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăţi nedrepte. ñ
 5. Aruncaţi-vă ochii printre neamuri, şi priviţi, uimiţi-vă, şi Óngroziţi-vă! Căci Ón zilele voastre voi face o lucrare, pe care n-aţi crede-o dacă v-ar povesti-o cineva!
 6. Iată, voi ridica pe Haldei, popor turbat şi iute, care străbate Óntinderi mari de ţări, ca să pună m‚na pe locuinţe care nu sunt ale lui.
 7. El este grozav şi Ónfricoşat; numai din el Ónsuşi Ói iese dreptul şi mărirea lui.
 8. Caii lui sunt mai iuţi dec‚t leoparzii, mai sprinteni dec‚t lupii de seară, şi călăreţii lui Ónaintează Ón galop de departe, zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii.
 9. Tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască; privirile lui lacome caută Ónainte, şi str‚nge prinşi de război ca nisipul.
 10. Œşi bate joc de Ómpăraţi, şi voievozii sunt o nimica pentru el, r‚de de toate Óntăriturile, căci grămădeşte păm‚nt, şi le ia.
 11. Apoi aprinderea i se Óndoieşte, Óntrece măsura şi se face vinovat, căci puterea lui o ia ca dumnezeu al lui!
 12. Doamne, nu eşti Tu din veşnicie, Dumnezeul meu, Sf‚ntul meu? Nu vom muri! Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-Ţi Ómplineşti judecăţile Tale; Tu, St‚nca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale!
 13. Ochii Tăi sunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul, şi nu poţi să priveşti nelegiuirea! Cum ai putea privi Tu pe cei mişei, şi să taci, c‚nd cel rău măn‚ncă pe cel mai neprihănit dec‚t el?
 14. Vei face Tu omului ca peştilor mării, ca t‚r‚toarei, care n-are stăp‚n?
 15. El Ói scoate pe toţi cu undiţa, Ói trage Ón mreaja sa, Ói str‚nge Ón năvodul său. De aceea se bucură şi se Ónveseleşte.
 16. De aceea aduce jertfe mrejei sale, aduce tăm‚ie năvodului său; căci lor le datorează partea lui cea grasă şi bucatele lui gustoase!
 17. Pentru aceasta Óşi va goli el Óntr-una mreaja, şi va Ónjunghia fără milă pe neamuri?

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/35/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.