1. Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel:
 2. ÑFiul omului, Óntoarce-te cu faţa spre muntele Seir, proroceşte Ómpotriva lui,
 3. şi zi: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, am necaz pe tine, muntele Seirului! Œmi Óntind m‚na Ómpotriva ta, şi te prefac Óntr-o pustietate şi Óntr-un pustiu!
 4. Œţi voi preface cetăţile Ón dăr‚mături, vei ajunge o pustietate, ca să ştii că Eu sunt Domnul!
 5. Pentru că aveai o ură veşnică, şi ai dobor‚t cu sabia pe copiii lui Israel, Ón ziua necazului lor, Ón vremea c‚nd nelegiuirea era la culme,
 6. de aceea, pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că te voi face s‚nge, şi te va urmări s‚ngele; fiindcă n-ai ur‚t s‚ngele, de aceea s‚ngele te va urmări.
 7. Voi preface muntele Seir Óntr-o pustietate şi Óntr-un pustiu, şi voi nimici cu desăv‚rşire din el şi pe cei ce se duc şi pe cei ce se Óntorc.
 8. Œi voi umple munţii cu morţi; şi cei ucişi de sabie vor cădea pe dealurile tale, Ón văile tale şi Ón toate puhoaiele tale.
 9. Te voi preface Ón nişte pustietăţi veşnice, cetăţile nu-ţi vor mai fi locuite, şi veţi şti că Eu sunt Domnul.
 10. Pentru că ai zis: ,Aceste două neamuri, şi aceste două ţări vor fi ale mele, şi le vom lua Ón stăp‚nire!í măcar că Domnul era acolo,
 11. de aceea pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că Mă voi purta cu tine după m‚nia şi urgia, pe care le-ai arătat şi tu, Ón ura ta, Ómpotriva lor; şi Mă voi face cunoscut Ón mijlocul lor, c‚nd te voi judeca.
 12. Vei şti Ónsă că Eu, Domnul, am auzit toate batjocurile, pe care le-ai rostit Ómpotriva munţilor lui Israel, c‚nd ai zis: ,Sunt pustiiţi, şi ne sunt daţi ca pradă!í
 13. V-aţi fălit astfel Ómpotriva Mea prin vorbirile voastre, şi v-aţi Ónmulţit cuvintele Ómpotriva Mea: am auzit!î
 14. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑC‚nd toată ţara se va bucura, pe tine te voi preface Óntr-o pustietate!
 15. Din pricina bucuriei pe care ai simţit-o că moştenirea casei lui Israel era pustiită, Óţi voi face şi ţie la fel. Vei ajunge o pustietate, munte al Seirului, tu şi tot Edomul, şi se va şti că Eu sunt Domnul.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/26/35/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.