1. Muştele moarte strică şi acresc untdelemnul negustorului de unsori; tot aşa, puţină nebunie biruie Ónţelepciunea şi slava.
 2. Inima Ónţeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la st‚nga lui.
 3. Şi pe orice drum ar merge nebunul, peste tot Ói lipseşte mintea, şi spune tuturor că este un nebun!
 4. C‚nd izbucneşte Ómpotriva ta m‚nia celui ce stăp‚neşte, nu-ţi părăsi locul, căci s‚ngele rece te păzeşte de mari păcate.
 5. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greşeală, care vine de la cel ce c‚rmuieşte:
 6. nebunia este pusă Ón dregătorii Ónalte, iar bogaţii stau Ón locuri de jos.
 7. Am văzut robi călări, şi voievozi merg‚nd pe jos ca nişte robi.
 8. Cine sapă groapa altuia, cade el Ón ea, şi cine surpă un zid, va fi muşcat de un şarpe.
 9. Cine sfăr‚mă pietre, este rănit de ele, şi cine despică lemne este Ón primejdie.
 10. C‚nd se toceşte fierul, şi răm‚ne neascuţit, trebuie să-ţi Óndoieşti puterile; de aceea la izb‚ndă ajungi prin Ónţelepciune.
 11. C‚nd muşcă şarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are nici un c‚ştig din meşteşugul lui.
 12. Cuvintele unui Ónţelept sunt plăcute, dar buzele nebunului Ói aduc pieirea.
 13. Cel dint‚i cuv‚nt care-i iese din gură este nebunie, şi cel din urmă este o nebunie şi mai rea.
 14. Nebunul spune o mulţime de vorbe, măcar că omul nu ştie ce se va Ónt‚mpla, şi cine-i va spune ce va fi după el?
 15. Truda nebunului oboseşte pe cel ce nu cunoaşte drumul spre cetate.
 16. Vai de tine, ţară, al cărei Ómpărat este un copil, şi ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineaţă!
 17. Ferice de tine ţară, al cărei Ómpărat este de neam mare, şi ai cărei voievozi măn‚ncă la vremea potrivită, ca să-şi Óntărească puterile, nu ca să se dedea la beţie!
 18. C‚nd m‚inile sunt leneşe, se lasă grinda, şi c‚nd se lenevesc m‚inile, plouă Ón casă.
 19. Ospeţele se fac pentru petrecere, vinul Ónveseleşte viaţa, iar argintul le dă pe toate.
 20. Nu blestema pe Ómpărat, nici chiar Ón g‚nd, şi nu blestema pe cel bogat Ón odaia Ón care te culci; căci s-ar putea Ónt‚mpla ca pasărea cerului să-ţi ducă vorba, şi un sol Ónaripat să-ţi dea pe faţă vorbele.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/21/10/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.