1. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
 2. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;
 3. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama;
 4. Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona;
 5. Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego,
 6. a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza.
 7. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy;
 8. Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza;
 9. Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza;
 10. Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;
 11. Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
 12. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela;
 13. Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora;
 14. Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda;
 15. Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;
 16. Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
 17. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.
 18. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
 19. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
 20. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
 21. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów .
 22. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:
 23. Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.
 24. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,
 25. lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/40/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.