1. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
 2. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.
 3. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem .
 4. Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
 5. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni
 6. i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.
 7. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.
 8. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych
 9. i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.
 10. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.
 11. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.
 12. Gdy /Jezus/ posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.
 13. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego.
 14. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
 15. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan!
 16. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.
 17. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.
 18. Gdy /Jezus/ przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
 19. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.
 20. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
 21. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.
 22. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
 23. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
 24. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał.
 25. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/pol/40/04/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2020