1. Тады Ісус быў паведзены Духам у пустыню, на спакушэньне ад д'ябла.
 2. І, пасьціўшы сорак дзён і сорак начэй, напасьледак згаладаўся.
 3. І падступіўся да Яго спакусьнік і сказаў: калі Ты Сын Божы, скажы, каб камяні гэтыя сталі хлябамі.
 4. А Ён сказаў яму ў адказ: напісана: «ня хлебам адным будзе жыць чалавек, а ўсякім словам, якое зыходзіць з вуснаў Божых».
 5. Тады бярэ Яго д'ябал у сьвяты горад і ставіць Яго на крыле храма,
 6. і кажа Яму: калі Ты Сын Божы, кінься ўніз; бо напісана: «Анёлам Сваім накажа пра Цябе, і на руках панясуць Цябе, каб не спатыкнуўся Ты аб камень нагою Тваёю».
 7. Сказаў яму Ісус: напісана яшчэ: «не спакушай Госпада Бога твайго».
 8. Зноў бярэ Яго д'ябал на вельмі высокую гару, і паказвае Яму ўсе царствы сьвету і славу іх,
 9. і кажа Яму: усё гэта Табе дам, калі ўпаўшы паклонішся мне.
 10. Тады кажа яму Ісус: адыдзі ад мяне, сатана; бо напісана: «Госпаду Богу твайму пакланяйся, і Яму аднаму служы».
 11. Тады пакідае Яго д'ябал, — і вось, анёлы прыступілі і слугавалі Яму.
 12. Ісус, пачуўшы, што Ян аддадзены варце, адышоў у Галілею,
 13. і, пакінуўшы Назарэт, прыйшоў і пасяліўся ў Капернауме прыморскім, у межах Завулонавых і Нэталімавых,
 14. каб збылося сказанае праз прарока Ісаю, які кажа:
 15. «Зямля Завулонава і зямля Нэталімава, на дарозе прыморскай за Ярданам, Галілея язычніцкая,
 16. народ, што сядзеў у цемры, убачыў сьвятло вялікае, і ўсім, хто сядзеў у краіне і цяні сьмерці, зазьзяла сьвятло».
 17. З таго часу Ісус пачаў прапаведаваць і казаць: пакайцеся, бо наблізілася Царства Нябеснае.
 18. А праходзячы каля мора Галілейскага, угледзеў Ён двух братоў: Сымона, якога завуць Пятром, і Андрэя, брата ягонага, якія закідвалі мярэжы ў мора, бо яны былі рыбакі.
 19. І кажа ім: ідзеце за Мною, і Я зраблю вас лаўцамі людзей.
 20. І яны адразу, пакінуўшы мярэжы, пайшлі за Ім.
 21. Адтуль прайшоўшы далей, угледзеў Ён іншых двух братоў, Якава Завядзеевага і Яна, брата ягонага, у лодцы з Завядзеем, бацькам іхнім, якія ладзілі мярэжы свае, і заклікаў іх.
 22. І яны адразу, пакінуўшы лодку і бацьку свайго, пайшлі за Ім.
 23. І хадзіў Ісус па ўсёй Галілеі, навучаючы ў сынагогах іхніх і прапаведуючы Дабравесьце Царства і ацаляючы ўсякую хваробу і ўсякую немач у людзях.
 24. І прайшоў пра Яго погалас па ўсёй Сірыі; і прыводзілі да Яго ўсіх нямоглых, рознымі хваробамі і пакутамі ахопленых, і апанаваных дэманамі, і лунатыкаў, і спаралізаваных, і Ён ацаляў іх.
 25. І за Ім ішло мноства люду з Галілеі і Дзесяцігародзьдзя, і зь Ерусаліма, і зь Юдэі, і з-за Ярдана.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/bel/40/04/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.