1. Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni.
 2. Lecz On rzekł do nich: Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.
 3. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?
 4. Na to Jezus im odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.
 5. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą.
 6. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec!
 7. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi.
 8. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.
 9. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia.
 10. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.
 11. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą;
 12. a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.
 13. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
 14. A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.
 15. Gdy więc ujrzycie «ohydę spustoszenia», o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte — kto czyta, niech rozumie —
 16. wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!
 17. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu.
 18. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.
 19. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni!
 20. A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat.
 21. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.
 22. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.
 23. Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie!
 24. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.
 25. Oto wam przepowiedziałem.
 26. jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam! Oto wewnątrz domu, nie wierzcie!
 27. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
 28. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą.
 29. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
 30. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.
 31. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.
 32. A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato.
 33. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
 34. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
 35. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
 36. Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec.
 37. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
 38. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,
 39. i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
 40. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
 41. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
 42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
 43. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
 44. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
 45. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność?
 46. Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności.
 47. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
 48. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga,
 49. i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami,
 50. to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
 51. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/40/24/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.