1. Nie ciesz się, Izraelu, nie krzycz z radości jak inne narody, bo opuściłeś Boga swego uprawiając nierząd, umiłowałeś zapłatę nieczystą na wszystkich klepiskach zbożowych.
 2. Klepiska, tłocznie nie dadzą żywności, moszczu zabraknie.
 3. Nie będą oni mieszkać dłużej w ziemi Pańskiej, Efraim musi wracać do Egiptu — w Asyrii będą jedli pokarmy nieczyste.
 4. Nie będą wina wylewać na ofiarę dla Pana ani też krwawych ofiar Jemu składać; chleb ich się stanie tak jak chleb żałoby, kto go spożyje — już nieczysty będzie; bo chleb ich będzie tylko dla nich — do domu Pańskiego nie wejdzie.
 5. Cóż uczynicie w dzień święta, w uroczysty dzień Pański?
 6. Tak, oni muszą wędrować do Asyrii; Egipt ich zbierze, a Memfis pogrzebie, oset pokryje skarby ich ze srebra, a ich namioty porosną cierniami.
 7. Oto nadchodzą dni kary, zbliża się dzień odpłaty; Izrael woła: Głupcem jest prorok, a mąż natchniony szaleje. Tak jest z powodu wielkiej winy twojej i ogromu twojej wrogości.
 8. Efraim czatuje obok namiotu proroka, na wszystkich jego drogach zastawiono sidła, nawet i w domu swego Boga jest prześladowany.
 9. Wykopali mu dół głęboki, jak wtedy w Gibea, lecz [Pan] pamięta ich nieprawości i karać będzie ich grzechy.
 10. Jak winne grona na pustyni, tak Izraela znalazłem; jak na pierwszy owoc figowego drzewa na waszych przodków patrzyłem: lecz przyszli do Baal-Peor i oddali się hańbie, i stali się wstrętni jak to, co kochali.
 11. Jak ptak uleci chwała Efraima: nie będzie urodzin, ciąży ni poczęcia,
 12. a choćby nawet wychowali synów, będą ich pozbawieni, nim jeszcze dorosną: biada im samym, kiedy się od nich oddalę.
 13. Efraim — jak widzę — czyni zwierzyną dziką swoje dzieci, Efraim musi swoich synów wydać zabójcy.
 14. Daj im, o Panie, co tylko dać zechcesz — łono, które roni, i piersi wyschnięte!
 15. Cała ich złość dokonała się w Gilgal, tam też zacząłem ich nawiedzać z powodu czynów nieprawych. Wyrzucę ich z mego domu, nie będą ich więcej miłował. Wszyscy ich książęta są buntownikami.
 16. Efraim powalony na ziemię, wyschły jego korzenie — nie przynoszą już więcej owocu; a nawet gdy porodzą, Ja sprawię, że umrze drogi owoc ich łona.
 17. Mój Bóg ich odrzuci, gdyż Go nie słuchali: błąkać się będą między narodami.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/28/09/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.