1. Efraim otoczył Mnie kłamstwem, oszustwem — dom Izraela, lecz Juda zna jeszcze Boga i nazywa się ludem Świętego.
 2. Efraim pasie się wiatrem, za wichrem wschodnim wciąż biega; pomnaża kłamstwa i gwałty, zawiera przymierze z Asyrią, a do Egiptu wywozi oliwę.
 3. Pan wiedzie spór z Izraelem, ukarze postępki Jakuba i odpłaci za jego uczynki.
 4. Już w łonie matki oszukał on brata, w pełni sił będąc, walczył nawet z Bogiem.
 5. Walcząc z Aniołem, zwyciężył, płakał i błagał Jego o łaskę — spotkał Go w Betel i tam z Nim rozmawiał.
 6. Pan jest Bogiem Zastępów, Pan jest imieniem, które wspominał.
 7. Ty zaś powróć do Boga swojego — strzeż pilnie miłości i prawa i ufaj twojemu Bogu!
 8. Kanaan ma w ręku fałszywą wagę, w oszustwie jest rozmiłowany.
 9. Powiedział Efraim: Stałem się bogaty i zgromadziłem dla siebie majątek — lecz z jego pracy nic nie pozostanie z powodu grzechów przezeń popełnionych.
 10. Jam jest Pan, Bóg twój, od ziemi egipskiej, dozwolę ci jeszcze zamieszkać w namiotach, jak było za dni Spotkania.
 11. Mówiłem do proroków, mnożyłem widzenia i przez proroków głosiłem przypowieści.
 12. W Gileadzie panuje nieprawość i kłamstwo się gnieździ; w Gilgal składają ofiary cielcom, dlatego ołtarze ich będą jak stos kamieni pośród bruzd na polach.
 13. Jakub uszedł na pola Aramu, Izrael dla kobiety oddał się na służbę i dla kobiety stał się stróżem stada.
 14. Lecz Pan wyprowadził Izraela z Egiptu przez proroka, i również przez proroka otoczył go opieką.
 15. Efraim bardzo Go rozgniewał, lecz On odpowiedzialność za krew zwróci na niego i za zniewagę Pan jego mu odpłaci.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/28/12/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2023
Перейти на новую версию сайта.