1. Lui Efraim Ói place v‚ntul şi aleargă după v‚ntul de răsărit; zilnic măreşte minciuna şi Ónşelătoria; face legăm‚nt cu Asiria, şi duc untdelemn Ón Egipt.
 2. Domnul este Ón ceartă şi cu Iuda, şi va pedepsi pe Iacov după purtarea lui: Ói va răsplăti după faptele lui.
 3. Œncă din p‚ntecele mamei, a apucat Iacov pe fratele său de călc‚i, şi Ón puterea lui, s-a luptat cu Dumnezeu.
 4. S-a luptat cu Óngerul, şi a fost biruitor, a pl‚ns şi s-a rugat de el. Iacov l-a Ónt‚lnit la Betel, şi acolo ne-a vorbit Dumnezeu.
 5. Domnul este Dumnezeul oştirilor; Numele Lui este Domnul.
 6. Tu dar, Óntoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea şi iubirea, şi nădăjduieşte totdeauna Ón Dumnezeul tău.
 7. Efraim este un negustor care are Ón m‚nă o cumpănă mincinoasă. Œi place să Ónşele.
 8. Şi Efraim zice: ÑCu adevărat, m-am Ómbogăţit, am făcut avere; şi Ón toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nici o nelegiuire care să fie un păcat.î
 9. Şi totuşi, Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, din ţara Egiptului, şi p‚nă acum; Eu te voi face să locuieşti iarăşi Ón corturi, ca Ón zilele de sărbătoare!
 10. Eu am vorbit proorocilor, am dat o mulţime de vedenii, şi am spus pilde prin prooroci.
 11. Dacă Galaadul s-a dedat la slujba idolilor, Galaadiţii vor fi nimiciţi negreşit. Ei jertfesc boi Ón Ghilgal: de aceea, altarele lor vor ajunge nişte mormane de pietre, pe brazdele c‚mpiilor.
 12. Iacov a fugit odinioară Ón c‚mpia lui Aram, Israel a slujit pentru o femeie, şi pentru o femeie a păzit turmele.
 13. Dar, printr-un prooroc a scos Domnul pe Israel din Egipt, şi printr-un prooroc a fost păzit Israel.
 14. Efraim a m‚niat rău pe Domnul: dar Domnul său va arunca asupra lui s‚ngele pe care l-a vărsat, şi-i va răsplăti ocara, pe care I-a făcut-o.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/28/12/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.