1. Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni: Łania o świcie. Psalm. Dawidowy.
 2. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.
 3. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju.
 4. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, Chwało Izraela!
 5. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyś ich uwolnił;
 6. do Ciebie wołali i zostali zbawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu.
 7. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
 8. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową:
 9. Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje.
 10. Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona; Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki.
 11. Tobie mnie poruczono przed urodzeniem, Ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki,
 12. Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela.
 13. Otacza mnie mnóstwo cielców, osaczają mnie byki Baszanu.
 14. Rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze, jak lew drapieżny i ryczący.
 15. Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości; jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje.
 16. Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia, kładziesz mnie w prochu śmierci.
 17. Bo sfora psów mnie opada, osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebodli ręce i nogi moje,
 18. policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, sycą mym widokiem;
 19. moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię.
 20. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka; Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!
 21. Ocal od miecza moje życie, z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro,
 22. wybaw mnie od lwiej paszczęki i od rogów bawolich — wysłuchaj mnie!
 23. Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia:
 24. Chwalcie Pana wy, co się Go boicie, sławcie Go, całe potomstwo Jakuba; bójcie się Go, całe potomstwo Izraela!
 25. Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego.
 26. Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie w wielkim zgromadzeniu. Śluby me wypełnię wobec bojących się Jego.
 27. Ubodzy będą jedli i nasycą się, chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają. Niech serca ich żyją na wieki.
 28. Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi; i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie,
 29. bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami.
 30. Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi, przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują. A moja dusza będzie żyła do Niego,
 31. potomstwo moje Jemu będzie służyć, opowie o Panu pokoleniu
 32. przyszłemu, a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi: Pan to uczynił.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/19/22/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.