1. Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie wyspy!
 2. Obłok i ciemność wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.
 3. Ogień idzie przed Jego obliczem i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół.
 4. Jego błyskawice świat rozświecają, a ziemia patrzy i drży.
 5. Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi.
 6. Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
 7. Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami; wszyscy bogowie hołd Mu oddają.
 8. Słyszy o tym i cieszy się Syjon i radują się córki Judy z Twoich wyroków, o Panie!
 9. Tyś bowiem, Panie, wywyższony — ponad całą ziemię i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów.
 10. Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, On strzeże życia swoich świętych, wyrywa ich z ręki grzeszników.
 11. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca.
 12. Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/19/97/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.