1. Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki.
 2. Niech mówi dom Izraela: Łaska Jego na wieki.
 3. Niech mówi dom Aarona: Łaska Jego na wieki.
 4. Niech mówią bojący się Pana: Łaska Jego na wieki.
 5. Zawołałem z ucisku do Pana, Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.
 6. Pan jest ze mną, nie lękam się: cóż mi może zrobić człowiek?
 7. Pan ze mną, mój wspomożyciel, ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.
 8. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku.
 9. Lepiej się uciec do Pana, niżeli zaufać książętom.
 10. Osaczyły mnie wszystkie narody, lecz starłem je w imię Pańskie.
 11. ‹Osaczyły mnie w krąg, tak, osaczyły mnie, lecz starłem je wmimię Pańskie›.
 12. Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły, paliły jak ogień ciernie: lecz starłem je w imię Pańskie.
 13. Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł, lecz Pan mi dopomógł.
 14. Pan, moja moc i pieśń, stał się moim Zbawcą.
 15. Okrzyki radości i wybawienia w namiotach ludzi sprawiedliwych: Prawica Pańska moc okazuje,
 16. prawica Pańska wysoko wzniesiona, prawica Pańska moc okazuje.
 17. Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie.
 18. Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć mnie nie wydał.
 19. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: chcę wejść i złożyć dzięki Panu.
 20. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi.
 21. Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem.
 22. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym.
 23. Stało się to przez Pana: cudem jest w oczach naszych.
 24. Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!
 25. O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyślność!
 26. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! Błogosławimy wam z domu Pańskiego.
 27. Pan jest Bogiem: niech nas oświeci! Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach, aż do rogów ołtarza.
 28. Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować: Boże mój, chcę Ciebie wywyższać.
 29. Wysławiajcie Pana, bo dobry; bo łaska Jego na wieki.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/19/118/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2023
Перейти на новую версию сайта.