1. Алілуя. Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
 2. Хай скажа сёньня дом Ізраілеў: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
 3. Хай скажа сёньня дом Ааронаў: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
 4. Хай скажуць сёньня, хто баіцца Госпада: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
 5. З уціску паклікаў я Госпада, і пачуў мяне, і на шырокае месца вывеў мяне Гасподзь.
 6. Гасподзь за мяне — не збаюся: што зробіць мне чалавек?
 7. Гасподзь мне памочнік: буду глядзець на ворагаў маіх.
 8. Лепей спадзявацца на Госпада, чым спадзявацца на чалавека.
 9. Лепей спадзявацца на Госпада, чым спадзявацца на князёў.
 10. Усе народы абступілі мяне, але імем Гасподнім я іх скінуў;
 11. Абступілі мяне, атачылі мяне; але імем Гасподнім я іх скінуў.
 12. Абселі мяне, як пчолы соты, і пагасьлі, як вагонь у цёрне; імем Гасподнім я іх скінуў.
 13. Моцна штурхнулі мяне, каб я ўпаў; але Гасподзь падтрымаў мяне.
 14. Гасподзь сіла мая і песьня; Ён зрабіўся выратаваньнем маім.
 15. Голас радасьці і выратаваньня ў жытлішчах праведнікаў; правіца Гасподняя творыць сілу!
 16. Правіца Гасподняя высока, правіца Гасподняя творыць сілу!
 17. Не памру, а жыць буду і абвяшчацьму дзеі Гасподнія.
 18. Строга пакараў мяне Гасподзь, але сьмерцю мяне не скараў.
 19. Адчынеце мне браму праўды: увайду ў яе, праслаўлю Госпада,
 20. вось брама Госпада, праведныя ўвойдуць у яе.
 21. Слаўлю Цябе, што Ты пачуў мяне і зрабіўся ратункам маім.
 22. Камень, які адкінулі будаўнікі, зрабіўся галавою вугла.
 23. Гэта — ад Госпада, і гэта дзівосна ў нашых вачах.
 24. Гэты дзень стварыў Гасподзь: парадуемся і ўзьвесялімся ў дзень гэты!
 25. О, Госпадзе, выратуй! О, Госпадзе, пашчасьці!
 26. Дабраславёны, хто ідзе ў імя Гасподняе! Дабраслаўляем вас з дома Гасподняга.
 27. Бог — Гасподзь, і апраменіў нас; зьвяжэце шнурамі ахвяру, вядзеце да нарожнікаў ахвярніка.
 28. Ты — Бог мой: славіць буду Цябе; Ты — Бог мой: славіць буду Цябе, (славіць буду Цябе, бо Ты пачуў мяне і зрабіўся маім ратаваньнем).
 29. Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/bel/19/118/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2023
Перейти на новую версию сайта.