1. Mojżesz razem ze starszymi Izraela wydał taki nakaz: Zachowajcie całe to Prawo, które ja wam dziś ogłaszam.
 2. A po przejściu Jordanu do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, postawisz wielkie kamienie i pobielisz je wapnem.
 3. Wypiszesz wszystkie słowa tego Prawa po przejściu, aby wkroczyć do ziemi, którą wam daje Pan, Bóg twój — ziemi opływającej w mleko i miód — jak wam przyrzekł Pan, Bóg ojców waszych.
 4. Gdy przejdziecie Jordan, postawicie te kamienie, jak ja wam dziś nakazuję, na górze Ebal i wapnem je pobielicie.
 5. I wystawicie tam ołtarz ku czci Pana, Boga swego, ołtarz z kamieni, których nie obrabiało żelazo.
 6. Z kamieni nieciosanych zbudujecie ten ołtarz dla Pana, Boga swego, i złożycie na nim ofiary całopalne ku czci Pana, Boga swego.
 7. Jemu złożycie też ofiary biesiadne, spożyjecie je na miejscu i będziecie się cieszyć wobec Pana, Boga swego.
 8. Na kamieniach wypiszecie wszystkie słowa tego Prawa. Wyryjcie je dobrze!
 9. Potem Mojżesz i kapłani-lewici rzekli do całego Izraela te słowa: Zamilknij, Izraelu, i słuchaj, w dniu dzisiejszym stałeś się narodem Pana, Boga swego.
 10. Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, i wypełniał Jego polecenia i prawa, które ja ci dzisiaj daję.
 11. Tego samego dnia wydał Mojżesz ludowi takie polecenie:
 12. Gdy przekroczycie Jordan, staną na górze Garizim, by błogosławić lud: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin.
 13. A na górze Ebal staną, by przeklinać: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan i Neftali.
 14. Lewici zabiorą głos i zawołają do całego Izraela:
 15. Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu — rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika — i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powie: Amen.
 16. Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką. A cały lud powie: Amen.
 17. Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego. A cały lud powie: Amen.
 18. Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze. A cały lud powie: Amen.
 19. Przeklęty, kto łamie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy. A cały lud powie: Amen.
 20. Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odkrywa brzeg płaszcza swojego ojca. A cały lud powie: Amen.
 21. Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud powie: Amen.
 22. Przeklęty, kto obcuje cieleśnie ze swoją siostrą, córką ojca swego albo córką swojej matki. A cały lud powie: Amen.
 23. Przeklęty, kto obcuje tak ze swoją teściową. A cały lud powie: Amen.
 24. Przeklęty, kto w ukryciu wymierzy cios śmiertelny bliźniemu. A cały lud powie: Amen.
 25. Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego. A cały lud powie: Amen.
 26. Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego Prawa i nie wypełnia ich. A cały lud powie: Amen.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/05/27/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.