1. Mówił dalej Pan do Mojżesza:
 2. Daj Izraelitom następujący rozkaz: Gdy przyjdziecie do ziemi Kanaan, wtedy obszarem, który wam przypadnie jako dziedzictwo, będzie ziemia Kanaan w swoich granicach.
 3. Południowa jej strona ciągnąć się będzie dla was od pustyni Sin aż do Edomu. Wasza południowa granica wyjdzie na wschodzie z krańca Morza Słonego.
 4. Następnie skieruje się ku południowi ku Wzgórzu Skorpionów, przebiegnie przez Sin na południe od Kadesz-Barnea. Stąd pójdzie do Chasar-Addar i ciągnąć się będzie do Asmon.
 5. Od Asmon pobiegnie w kierunku Potoku Egipskiego i zakończy się przy morzu.
 6. Waszą granicą zachodnią będzie Wielkie Morze — to jest dla was granica zachodnia.
 7. Wasza granica północna pobiegnie następująco: przeprowadzicie linię od Wielkiego Morza aż do góry Hor.
 8. Od góry Hor prowadźcie linię do Wejścia do Chamat. Granica będzie sięgać do Sedad.
 9. Następnie pobiegnie dalej do Zifron i zakończy się w Chasar-Enan — to będzie wasza północna granica.
 10. Jako wschodnią granicę poprowadzicie linię od Chasar-Enan do Szefam.
 11. Od Szefam pójdzie granica w kierunku Haribla na wschód od Ain. Potem ujdzie dalej przez góry na wschód od jeziora Kinneret.
 12. Następnie będzie biegła wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasz kraj ze swymi granicami wokoło.
 13. Wtedy Mojżesz dał taki nakaz Izraelitom: To jest kraj, który macie podzielić losem, a który Pan nakazał dać dziewięciu i pół pokoleniom.
 14. Pokolenie bowiem Rubenitów otrzymało już posiadłość dla swoich rodzin, podobnie pokolenie Gadytów i połowa pokolenia Manassesa. Oni otrzymali już swoje dziedzictwo.
 15. Te dwa i pół pokolenia otrzymały swoje dziedzictwo z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha, na wschodzie.
 16. Tak mówił dalej Pan do Mojżesza:
 17. Oto imiona ludzi, którzy wam podzielą ziemię: kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna.
 18. Weźmiecie dalej z każdego pokolenia jednego księcia celem dokonania podziału.
 19. A oto imiona tych ludzi: Dla pokolenia Judy — Kaleb, syn Jefunnego.
 20. Dla pokolenia Symeona — Samuel, syn Ammihuda.
 21. Dla pokolenia Beniamina — Elidad, syn Kislona.
 22. Dla pokolenia Dana — książę Bukki, syn Jogliego.
 23. Dla potomków Józefa: dla pokolenia Manassesa — książę Channiel, syn Efoda;
 24. dla pokolenia Efraima — książę Kemuel, syn Sziftana.
 25. Dla pokolenia Zabulona — książę Elisafan, syn Parnaka.
 26. Dla pokolenia Issachara — książę Paltiel, syn Azzana.
 27. Dla pokolenia Asera — książę Achiud, syn Szelomiego.
 28. Dla pokolenia Neftalego — książę Pedahel, syn Ammihuda.
 29. Oto są ci, których Pan wyznaczył, by podzielili ziemię Kanaan jako dziedzictwo pomiędzy Izraelitów.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/04/34/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.