1. Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania:
 2. Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn.
 3. Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwyż, według ich zastępów.
 4. Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu.
 5. A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć: z Rubena — Elisur, syn Szedeura;
 6. z Symeona — Szelumiel, syn Suriszaddaja;
 7. z Judy — Nachszon, syn Amminadaba;
 8. z Issachara — Netaneel, syn Suara;
 9. z Zabulona — Eliab, syn Chelona.
 10. Z synów Józefa: z Efraima — Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa — Gamliel, syn Pedahsura;
 11. z Beniamina — Abidan, syn Gideoniego;
 12. z Dana — Achijezer, syn Ammiszaddaja;
 13. z Asera — Pagiel, syn Okrana;
 14. z Gada — Eliasaf, syn Deuela;
 15. z Neftalego — Achira, syn Enana.
 16. Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela.
 17. Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni.
 18. Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestu wzwyż liczono ich imiona jednego za drugim.
 19. Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj.
 20. Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy — wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki
 21. — spisanych z pokolenia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.
 22. Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy — wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki
 23. — spisanych z pokolenia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.
 24. Synów Gada, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki —
 25. spisanych z pokolenia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu.
 26. Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki
 27. — spisanych z pokolenia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.
 28. Synów Issachara, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki
 29. — spisanych z pokolenia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.
 30. Synów Zabulona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki
 31. — spisanych z pokolenia Zabulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.
 32. Synów Józefa — synów Efraima ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki —
 33. spisanych z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięciuset.
 34. Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki
 35. — spisanych z pokolenia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu.
 36. Synów Beniamina, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki —
 37. spisanych z pokolenia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu.
 38. Synów Dana, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki —
 39. spisanych z pokolenia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.
 40. Synów Asera, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki —
 41. spisanych z pokolenia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.
 42. Synów Neftalego, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki —
 43. spisanych z pokolenia Neftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.
 44. Oto ci, których spisu dokonał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było dwunastu mężów — po jednym z każdego rodu.
 45. Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów, od lat dwudziestu wzwyż —
 46. wynosi w całości sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.
 47. Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów.
 48. Pan bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami:
 49. Nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów.
 50. Powierzysz natomiast lewitom troskę o Przybytek Świadectwa, o wszystkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy; oni będą nosić zarówno Przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiją swoje namioty.
 51. Gdy Przybytek będzie zmieniał swe miejsce, rozbiorą go lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują; jeśli się zbliży do Przybytku ktoś niepowołany, będzie ukarany śmiercią.
 52. Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich zastępów: każdy na swoim [miejscu w] obozie i każdy pod swoją chorągwią.
 53. Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa; wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli Przybytku Świadectwa.
 54. Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/04/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.