1. Punctul cel mai Ónsemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, Ón ceruri,
 2. ca slujitor al Locului prea sf‚nt şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.
 3. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de trebuinţă ca şi celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus.
 4. Dacă ar fi pe păm‚nt, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege.
 5. Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, c‚nd avea să facă cortul: ÑIa seamaî, i s-a zis, Ñsă faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munteî.
 6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu at‚t mai Ónaltă cu c‚t legăm‚ntul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.
 7. Œn adevăr, dacă legăm‚ntul dint‚i ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie Ónlocuit cu un al doilea.
 8. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: ÑIată, vin zile, zice Domnul, c‚nd voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legăm‚nt nou;
 9. nu ca legăm‚ntul, pe care l-am făcut cu părinţii lor, Ón ziua c‚nd i-am apucat de m‚nă, ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentru că n-au rămas Ón legăm‚ntul Meu, şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul.
 10. Dar iată legăm‚ntul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele Ón mintea lor şi le voi scrie Ón inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.
 11. Şi nu vor mai Ónvăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zic‚nd: ,Cunoaşte pe Domnul!í Căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic p‚nă la cel mai mare dintre ei.
 12. Pentru că le voi ierta nelegiuirile, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lorî.
 13. Prin faptul că zice: ÑUn nou legăm‚ntî, a mărturisit că cel dint‚i este vechi; iar ce este vechi, ce a Ómbătr‚nit, este aproape de pieire.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/65/08/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.