1. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar.
 2. Şi Sarai a zis lui Avram: ÑIată, Domnul m-a făcut stearpă; intră, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea.î Avram a ascultat cele spuse de Sarai.
 3. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Egipteanca Agar, roaba ei, şi a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin zece ani Ón ţara Canaan.
 4. El a intrat la Agar, şi ea a rămas Ónsărcinată. C‚nd s-a văzut ea Ónsărcinată, a privit cu dispreţ pe stăp‚na sa.
 5. Şi Sarai a zis lui Avram: ÑAsupra ta să cadă batjocura aceasta, care mi se face! Eu Ónsumi ţi-am dat Ón braţe pe roaba mea; şi ea, c‚nd a văzut că a rămas Ónsărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece Domnul Óntre mine şi tine!î
 6. Avram a răspuns Saraiei: ÑIată, roaba ta este Ón m‚na ta; fă-i ce-ţi place!î Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea; şi Agar a fugit de ea.
 7. Œngerul Domnului a găsit-o l‚ngă un izvor de apă Ón pustie, şi anume l‚ngă izvorul care este pe drumul ce duce la Şur.
 8. El a zis: ÑAgar, roaba Saraiei, de unde vii, şi unde te duci?î Ea a răspuns: ÑFug de stăp‚na mea Sarai.î
 9. Œngerul Domnului i-a zis: ÑŒntoarce-te la stăp‚na ta, şi supune-te sub m‚na ei.î
 10. Œngerul Domnului i-a zis: ÑŒţi voi Ónmulţi foarte mult săm‚nţa, şi ea va fi at‚t de multă la număr, că nu va putea fi numărată.î
 11. Œngerul Domnului i-a zis: ÑIată, acum eşti Ónsărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia Ói vei pune numele Ismael; căci Domnul a auzit m‚hnirea ta.
 12. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni; m‚na lui va fi Ómpotriva tuturor oamenilor, şi m‚na tuturor oamenilor va fi Ómpotriva lui; şi va locui Ón faţa tuturor fraţilor lui.î
 13. Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: ÑTu eşti Dumnezeu care mă vede!î Căci a zis ea: ÑCu adevărat, am văzut aici spatele Celui ce m-a văzut!î
 14. De aceea f‚nt‚na aceea s-a numit ÑF‚nt‚na Celui viu care mă vedeî; ea este Óntre Cades şi Bared.
 15. Agar a născut lui Avram un fiu; şi Avram a pus fiului, pe care i l-a născut Agar, numele Ismael.
 16. Avram era de optzeci şi şase de ani, c‚nd i-a născut Agar pe Ismael.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/01/16/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.