1. Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi:
 2. za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.
 3. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga,
 4. który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
 5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,
 6. który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.
 7. Ze względu na nie, ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem — mówię prawdę, nie kłamię — nauczycielem pogan we wierze i prawdzie.
 8. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.
 9. Podobnie kobiety — w skromnie zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem,
 10. lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności.
 11. Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się.
 12. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości.
 13. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem — Ewa.
 14. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo.
 15. Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci; [będą zbawione wszystkie], jeśli wytrwają w wierze i miłości, i uświęceniu — z umiarem.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/61/02/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.