1. Mojżesz zebrał całe zgromadzenie Izraelitów i powiedział do nich: Oto, co Pan nakazał wam wypełnić:
 2. Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią.
 3. Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach.
 4. Tak przemówił następnie Mojżesz do całego zgromadzenia Izraelitów: Oto co nakazał Pan mówiąc:
 5. Dajcie z dóbr waszych daninę dla Pana. Każdy więc, którego skłoni do tego serce, winien złożyć jako daninę dla Pana złoto, srebro, brąz,
 6. purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior oraz sierść kozią,
 7. baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów oraz drzewo akacjowe,
 8. oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i pachnących kadzideł,
 9. kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału.
 10. Każdy uzdolniony z was winien przyjść i wykonać to, co Pan nakazał,
 11. to jest przybytek i jego namiot, przykrycia, kółka, deski, poprzeczki, słupy i podstawy;
 12. arkę z drążkami, przebłagalnię i okrywającą ją zasłonę;
 13. stół z drążkami i z należącym do niego sprzętem oraz chlebem pokładnym;
 14. świecznik do oświetlenia z należącymi do niego sprzętami, z lampami oraz z oliwą do świecenia;
 15. ołtarz kadzenia z drążkami, olejek do namaszczania, pachnące kadzidło i zasłonę na wejście do przybytku;
 16. ołtarz całopalenia z jego brązową kratą, z drążkami i należącymi do niego sprzętami, kadź z jej podstawą;
 17. zasłony dziedzińca i jego słupy, i podstawy, i zasłonę na wejście do dziedzińca;
 18. paliki przybytku i paliki dziedzińca z powrozami do nich;
 19. szaty z drogocennej tkaniny do służby w świętym przybytku, święte szaty dla Aarona kapłana i szaty dla jego synów, dla sprawowania czynności kapłańskich.
 20. Potem całe zgromadzenie Izraelitów odeszło od Mojżesza.
 21. Wnet jednak wszyscy, których skłoniło serce i duch ochoczy, przynieśli daninę dla Pana na budowę Namiotów Spotkania i na wszelką służbę w nim, oraz na święte szaty.
 22. Przyszli mężczyźni i kobiety, wszyscy ochoczego serca, przynosząc spinki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki i wszelkie przedmioty ze złota; wszyscy złożyli Panu dary ze złota dokonując gestu kołysania.
 23. A także fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn, bisior i sierść kozią, baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów przynosili wszyscy, którzy je znaleźli u siebie.
 24. Każdy, kto chciał złożyć daninę ze srebra czy brązu, przynosił tę daninę dla Pana, a każdy kto posiadał drzewo akacjowe przydatne na coś do świętej służby, przynosił je również.
 25. Wszystkie zaś kobiety biegłe w tej pracy przędły własnoręcznie przędzę na fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i bisior.
 26. A wszystkie kobiety, które skłoniło do tego serce, przędły umiejętnie sierść kozią.
 27. Książęta zaś przynieśli kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału,
 28. a ponadto wonności i oliwę do świecznika i do wyrobu oleju namaszczania i pachnącego kadzidła.
 29. Wszyscy Izraelici, mężczyźni i kobiety, których skłoniło serce do składania darów niezbędnych do wykonywania tego, co Pan nakazał wykonać przez pośrednictwo Mojżesza, przynieśli to dla Pana dobrowolnie.
 30. Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: Oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy,
 31. i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła,
 32. by obmyślił plany robót w złocie, w srebrze, w brązie,
 33. oraz prac nad przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką drzewa potrzebnego do wykonania wszelkich zamierzonych dzieł.
 34. Dał mu też zdolność pouczania innych, jak i Oholiabowi, synowi Achisamaka z pokolenia Dana.
 35. Napełnił ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, tak że mogą sporządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/02/35/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.