1. Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił na służbę Bożą tych spośród synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali dźwiękiem harf, cytr i cymbałów. A liczba pracowników w tej służbie była:
 2. z synów Asafa: Zakkur, Józef, Netaniasz i Asareela, synowie Asafa, zależni od Asafa, który prorokował pod kierunkiem króla.
 3. Z Jedutuna — synowie Jedutuna: Gedaliasz, Seri, Izajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Szimei, sześciu, pod kierunkiem ich ojca Jedutuna, który prorokował na cytrze na cześć i chwałę Pana.
 4. Z Hemana — synowie Hemana: Bukkijasz, Mattaniasz, Uzzjel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Joszbekasza, Malloti, Hotir, Machazjot.
 5. Ci wszyscy byli synami Hemana, «Widzącego» królewskiego, zgodnie z obietnicą wywyższenia go przed Boga. Bóg dał Hemanowi czternastu synów i trzy córki.
 6. Ci wszyscy byli pod kierownictwem swych ojców przy śpiewie w świątyni Pańskiej, by służyć domowi Bożemu na cymbałach, cytrach i harfach. Pod kierunkiem króla byli: Asaf, Jedutun i Heman.
 7. A liczba ich wraz ze wszystkimi braćmi uzdolnionymi i wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana, była dwustu osiemdziesięciu ośmiu.
 8. Na równi ciągnęli losy o rodzaj służby, tak młodszy, jak starszy, nauczyciel zarówno jak i uczeń.
 9. Pierwszy los padł na Józefa, z potomków Asafa, drugi był Gedaliasz, on z braćmi i z synami swymi, razem dwunastu.
 10. Trzeci: Zakkur; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 11. Czwarty padł na Jisriego; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 12. Piąty: Netaniasz; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 13. Szósty: Bukkijasz; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 14. Siódmy: Jesareela; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 15. ósmy: Izajasz; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 16. Dziewiąty: Mattaniasz; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 17. Dziesiąty: Szimei; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 18. Jedenasty: Azareel; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 19. Dwunasty padł na Chaszabiasza; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 20. Trzynasty: Szubael; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 21. Czternasty: Mattitiasz; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 22. Piętnasty padł na Jeremota; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 23. Szesnasty padł na Chananiasza; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 24. Siedemnasty padł na Joszbekaszę; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 25. Osiemnasty padł na Chananiego; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 26. Dziewiętnasty padł na Mallotiego; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 27. Dwudziesty padł na Eliatę; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 28. Dwudziesty pierwszy padł na Hotira; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 29. Dwudziesty drugi padł na Giddaltiego; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 30. Dwudziesty trzeci padł na Machazjota; synowie jego i bracia jego — dwunastu.
 31. Dwudziesty czwarty padł na Romamti-Ezera; synowie jego i bracia jego — dwunastu.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/13/25/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.