1. Я чалавек, які зьведаў гора ад жазла Твайго гневу:
 2. Ён павёў мяне і ўвёў у цемру, а не ў сьвятло.
 3. Толькі супроць мяне Ён зьвяртае руку Сваю кожнага дня;
 4. выснажыў плоць маю і скуру маю, паламаў мае косьці;
 5. абгарадзіў мяне і абклаў горыччу і цяготаю;
 6. пасадзіў мяне ў цёмнае месца, як даўно памерлых;
 7. акружыў мяне мурам, каб я ня выйшаў, уцяжыў аковы мае,
 8. і хоць я клічу і енчу, нячулы Ён да малітвы маёй;
 9. крушнямі загарадзіў мне дарогі, скрывіў сьцежкі мае.
 10. Ён мне стаўся як бы мядзьведзь у засадзе, як бы леў у патайным месцы;
 11. скрывіў дарогі мае і разарваў мяне, у нівеч абярнуў мяне;
 12. напяў лук Свой і паставіў мяне як бы цэлем пад стрэлы;
 13. паслаў у ныркі мае стрэлы з калчана Свайго.
 14. Я зрабіўся пасьмешышчам усяму народу майму, штодзённаю скрушлівай песняй яго.
 15. Ён насыціў мяне горыччу, напаіў мяне палыном;
 16. скрышыў камянямі зубы мае, пасыпаў мяне попелам.
 17. І адышоў спакой ад душы маёй; я забыўся пра шчасныя дні,
 18. і сказаў я: загінула сіла мая і надзея мая на Госпада.
 19. Падумай пра цярпеньні мае, пра гароту маю, пра жоўць і палын.
 20. Цвёрда памятае гэта душа мая і ападае ўва мне.
 21. Вось, што я адказваю сэрцу майму і таму спадзяюся:
 22. зь міласьці Госпада мы ня зьніклі, бо ня вычарпаўся Яго мілажаль:
 23. ён абнаўляецца кожнае раніцы; вялікая вернасьць Твая!
 24. Гасподзь частка мая, кажа душа мая, спадзявацьмуся ж на Яго.
 25. Добры Гасподзь з тымі, што на Яго спадзяюцца, з душою, якая шукае Яго.
 26. Добра таму, хто цярпліва чакае ратунку ад Госпада.
 27. Добра чалавеку, калі ён нясе ярмо ў маладосьці сваёй;
 28. сядзіць адасоблена і маўчыць, бо Ён ярмо наклаў на яго;
 29. кладзе вусны свае ў пыл, думаючы: «магчыма, яшчэ ёсьць надзея»;
 30. падстаўляе шчаку сваю таму, хто яго б'е, здавальняецца ганьбаваньнем,
 31. бо не навек пакідае Гасподзь.
 32. Але паслаў гора, і ўмілажаліцца зь вялікай даброці Сваёй.
 33. Бо Ён не па волі сэрца Свайго карае і засмучае сыноў чалавечых.
 34. Але калі топчуць нагамі сваімі ўсіх вязьняў зямлі,
 35. калі несправядліва судзяць чалавека перад абліччам Усявышняга,
 36. калі чалавека ўціскаюць у дзеях ягоных: хіба ня бачыць Гасподзь?
 37. Хто гэта кажа: «І тое бывае, чаму Гасподзь не загадаў быць»?
 38. Ці не ад вуснаў Усявышняга адбываецца бедства і посьпех?
 39. Навошта наракае чалавек жывы? кожны хай наракае на грахі свае.
 40. Выпрабуем і дасьледуем шляхі свае, і зьвернемся да Госпада.
 41. Узьнясём сэрца наша і рукі да Бога, сутнага на нябёсах:
 42. мы адпалі і ўпарціліся; Ты ня зьлітаваўся:
 43. Ты пакрыў Сябе гневам і перасьледаваў нас, забіваў, не шкадуючы;
 44. Ты засланіў сябе хмарай, каб не даходзіла наша малітва;
 45. сьмецьцем і мярзотаю Ты зрабіў нас сярод народаў.
 46. Разьзявілі на нас пашчу сваю ўсе ворагі нашы.
 47. Патокі водаў вылівае вока маё па пагібелі дачкі народа майго.
 48. Вока маё выліваецца і не перасыхае, бо палёгкі няма,
 49. пакуль ня ўгледзіць і ня ўбачыць Гасподзь зь нябёсаў.
 50. Вока маё засмучае душу маю дзеля ўсіх дочак майго горада.
 51. Па ўсякаму сіліліся вылавіць мяне, як птушку, ворагі мае, бязь ніякай прычыны;
 52. укінулі жыцьцё маё ў яму і закідалі мяне камянямі.
 53. Воды падняліся да галавы маёй; я сказаў: «загінуў я».
 54. Я заклікаў імя Тваё, Госпадзе, зь ямы глыбокай.
 55. Ты чуў голас мой; не затулі Тваё вуха ад уздыханьня майго, ад енку майго!
 56. Ты набліжаўся, калі я клікаў Цябе, і казаў: ня бойся!
 57. Ты абараняў, Госпадзе, дзеі душы маёй; акупляў жыцьцё маё.
 58. Ты бачыш, Госпадзе, крыўду маю; рассудзі справу маю.
 59. Ты бачыш усю помсьлівасьць іхнюю, усе намыслы іхнія супраць мяне;
 60. Ты чуеш, Госпадзе, лаянку іхнюю, усе намыслы іхнія супраць мяне,
 61. словы тых, што паўстаюць на мяне, і іхнія хітраваньні супроць мяне дзень у дзень.
 62. Паглядзі, ці сядзяць яны, а ці ўстаюць, я для іх — песьня.
 63. Аддай ім, Госпадзе, паводле дзеяў рук іхніх;
 64. пашлі ім памрочышча сэрца і пракляцьце Тваё на іх;
 65. перасьледуй іх, Госпадзе, гневам тваім, і вынішчы іх з паднябеснай.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/bel/25/03/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.