1. І засьпяваў Давід песьню Госпаду ў дзень, калі Гасподзь выбавіў яго ад рукі ўсіх ворагаў і ад рукі Саўла, і сказаў:
 2. Гасподзь — цьвярдыня мая і моц мая і збаўца мой.
 3. Бог мой — скала мая; на Яго я спадзяюся; шчыт мой, рог выратаваньня майго, агароджа мая і прытулак мой; Ратаўнік мой, ад бедаў Ты выбавіў мяне!
 4. Паклічу Госпада, Якому шчыра пакланяюся, і ад ворагаў маіх выратуюся.
 5. Агарнулі мяне хвалі сьмерці, і патокі беззаконьня напалохалі мяне;
 6. ланцугі пекла аблеглі мяне, і сеткі сьмерці аблыталі мяне.
 7. Але вось у цеснаце маёй я паклікаў Госпада і Бога майго і заклікаў, і Ён пачуў з харомаў Сваіх голас мой, і енк мой дайшоў да слыху Яго.
 8. Затрэслася, закалыхалася зямля, задрыжалі і парушыліся асновы нябёсаў, бо разгневаўся на іх Гасподзь.
 9. Падняўся дым ад гневу Яго і з вуснаў Яго агонь пажыральны; жарнае вугольле сыпалася ад Яго.
 10. Нахіліў Ён нябёсы і сышоў; і морак пад нагамі ў Яго;
 11. і сеў на херувімаў, і паляцеў, і панёсься на крылах ветру;
 12. і моракам пакрыў Сябе, як ценем, згусьціўшы воды хмар нябесных;
 13. ад бляску прад Ім разгаралася вугольле вогненнае.
 14. Загрымеў зь нябёсаў Гасподзь, і Ўсявышні даў голас Свой;
 15. пусьціў стрэлы і расьсеяў іх; бліснуў маланкаю і зьнішчыў іх.
 16. І адчыніліся крыніцы мора, агаліліся асновы сусьветныя ад грознага голасу Госпада, ад подыху духу гневу Яго.
 17. Працягнуў Ён руку з вышыні і ўзяў мяне, і дастаў мяне з водаў многіх;
 18. выбавіў мяне ад ворага майго моцнага, ад ненавісьнікаў маіх, якія былі мацнейшыя за мяне.
 19. Яны паўсталі на мяне ў дзень бедства майго; але Гасподзь быў апораю мне
 20. і вывеў мяне на прасторнае месца, выбавіў мяне, бо Ён дабраволіць мне.
 21. Даў мне Гасподзь па праўдзе маёй, па чысьціні рук маіх узнагародзіў мяне.
 22. Бо я захоўваў шляхі Госпада і ня быў грэшны прад Богам маім,
 23. бо ўсе запаведзі Яго перад мною, і ад пастановаў Яго я не адступаў,
 24. і быў беззаганны прад Ім, і пільнаваўся, каб не зграшыць мне.
 25. І даў мне Гасподзь па праўдзе маёй, па чысьціні маёй прад вачыма Яго.
 26. З мілажальным Ты — мілажальны, з чалавекам шчырым — шчыры,
 27. з чыстым — чысты, а з хітрым — па хітрасьці ягонай.
 28. Людзей прыгнечаных Ты ратуеш і позіркам Сваім прыніжаеш пыхлівых.
 29. Ты, Госпадзе, сьвяцільня мая; Гасподзь прасьвятляе цемру маю.
 30. З Табою я разьбіваю войска; з Богам маім падымаюся на сьцяну.
 31. Бог! — беззаганны шлях Ягоны, чыстае слова Госпада, шчыт Ён усім, хто спадзяецца на Яго.
 32. Бо хто Бог, акрамя Госпада, і хто абарона, акрамя Бога нашага?
 33. Бог апаясвае мяне сілаю, пракладвае мне правільны шлях;
 34. робіць ногі мае, як у аленя, і на вышынях ставіць мяне;
 35. вучыць рукі мае бітве і цягліцы мае напінае, як медны лук.
 36. Ты даеш мне шчыт выратаваньня Твайго, і міласьць Твая ўзьвялічвае мяне.
 37. Ты пашыраеш крок мой пад мною, і ня хістаюцца ногі мае.
 38. Я ганяюся за ворагамі маімі і зьнішчаю іх, і не вяртаюся, пакуль ня зьнішчу іх;
 39. і зьнішчаю іх і б'ю іх, і не ўстаюць і падаюць пад ногі мае.
 40. Ты апярэзваеш мяне сілаю для вайны і кладзеш перад мною тых, што паўстаюць на мяне;
 41. Ты абяртаеш да мяне тыл ворагаў маіх, і я зьнішчаю ненавісьнікаў маіх.
 42. Яны клічуць, але няма выратавальніка, — да Госпада, але Ён ня слухае іх.
 43. Я расьсейваю іх, як пыл зямны, у гразь вулічную мну іх і тапчу іх.
 44. Ты ўратаваў мяне ад мяцяжу народу майго; Ты захаваў мяне, каб быць мне галавою над іншапляменцамі; народ, якога я ня ведаў, служыць мне.
 45. Іншапляменцы лісьлівяць перад мною; па чутках пра мяне падпарадкуюцца мне.
 46. Іншапляменцы бляднеюць і дрыжаць ва ўмацаваньнях сваіх.
 47. Жывы Гасподзь і дабраславёны абаронца мой! Хай будзе праслаўлены Бог, прытулак выратаваньня майго,
 48. Бог, Які помсьціць за мяне і ўпакорвае мне народы
 49. і выбаўляе мяне ад ворагаў маіх! Над паўсталымі супроць мяне Ты ўзвысіў мяне; ад чалавека жорсткага Ты выбавіў мяне.
 50. За тое я буду славіць Цябе, Госпадзе, сярод іншапляменцаў і буду сьпяваць імю Твайму,
 51. велікадушна ратуючы цара Свайго і творыць міласьць памазанцу Свайму Давіду і нашчадкам ягоным вечна!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/bel/10/22/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.