1. На трэйці дзень было вясельле ў Кане Галілейскай, і Маці Ісусава была там.
 2. Быў таксама запрошаны Ісус і вучні Ягоныя на вясельле.
 3. І як нехапала віна, дык Маці Ісусава кажа Яму: віна няма ў іх.
 4. Ісус кажа Ёй: што Мне і Табе, жанчына? яшчэ ня прыйшла гадзіна Мая.
 5. Маці Ягоная сказала слугам: што скажа Ён вам, тое і зрабеце.
 6. А было там шэсьць каменных посудаў на ваду, якія стаялі паводле звычаю ачышчэньня Юдэйскага, умяшчаючы ў сябе па дзьве ці па тры меры.
 7. Ісус кажа ім: напоўніце посуды вадою. І напоўнілі іх па бераг.
 8. І кажа ім: цяпер чэрпайце і нясеце да распарадчыка вясельля. І панесьлі.
 9. А калі распарадчык скаштаваў вады, якая зрабілася віном, — а ён ня ведаў, адкуль гэтае віно, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, — тады распарадчык кліча маладога
 10. і кажа яму: кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі паўпіваюцца, тады горшае; а ты добрае віно зьбярог дагэтуль.
 11. Так заклаў Ісус пачатак цудаў у Кане Галілейскай і зьявіў славу Сваю; і ўверавалі ў Яго вучні Ягоныя.
 12. Пасьля гэтага прыйшоў Ён у Капернаум, Сам і Маці Ягоная, і браты Ягоныя і вучні Ягоныя, і прабылі там няшмат дзён.
 13. Набліжалася Пасха Юдэйская, і Ісус прыйшоў у Ерусалім
 14. і знайшоў, што ў храме прадавалі валоў, авечак і галубоў, і сядзелі мяняйлы грошай.
 15. І зрабіўшы бізун зь вяровак, выгнаў з храма ўсіх, і авечак і валоў таксама, і грошы ў мяняйлаў рассыпаў, а сталы іхнія абярнуў;
 16. І сказаў прадаўцам галубоў: вазьмеце гэта адсюль, і з дома Айца Майго не рабеце дома гандлёвага.
 17. Пры гэтым вучні Ягоныя прыгадалі, што напісана: «рупнасьць за дом Твой зьядае Мяне».
 18. На гэта Юдэі сказалі Яму ў адказ: якою азнакаю дакажаш Ты нам, што маеш уладу так рабіць?
 19. Ісус сказаў ім у адказ: разбурце храм гэты, і Я за тры дні ўзьвяду яго.
 20. На гэта сказалі Юдэі: гэты храм будаваўся сорак шэсьць гадоў, і Ты за тры дні ўзьвядзеш яго?
 21. А Ён казаў пра храм Цела Свайго.
 22. А калі ўваскрэс Ён зь мёртвых, дык вучні Ягоныя ўспомнілі, што Ён казаў гэта, і паверылі Пісаньню і слову, якое сказаў Ісус.
 23. І калі Ён быў у Ерусаліме на сьвяце Пасхі, дык многія, бачачы цуды, якія Ён тварыў, паверылі ў імя Ягонае.
 24. Але Сам Ісус не давяраў Сябе ім, бо ведаў усіх,
 25. і ня меў патрэбы, каб хто засьведчыў пра чалавека; бо Сам ведаў, што ў чалавеку.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/bel/43/02/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.