1. Калі Майсей паставіў скінію, і памазаў яе, і асьвяціў яе і ўсе прылады яе, і ахвярнік і ўсе прылады яго, і памазаў іх і асьвяціў іх,
 2. тады прыйшлі дванаццаць правадыроў Ізраілевых, галовы сямействаў іхніх, правадыры плямёнаў, якія кіравалі падлікам,
 3. і паставілі прынашэньне сваё перад Госпадам, шэсьць накрытых падводаў і дванаццаць валоў, па адной падводзе ад двух правадыроў і па адным вале аж кожнага, і паставілі гэта перад скініяй.
 4. І наказаў Гасподзь Майсею сказаць:
 5. вазьмі ад іх; гэта будзе дзеля ўчыненьня працы пры скініі сходу; і аддам гэта лявітам, адпаведна з родам службы іхняй.
 6. І ўзяў Майсей падводы і валоў і аддаў іх лявітам;
 7. дзьве падводы і чатырох валоў аддаў сынам Гірсонавым, адпаведна з родам службы іхняй;
 8. і чатыры падводы і восем валоў аддаў сынам Мэрарыным, паводле роду службы іхняй, пад наглядам Ітамара, сына Аарона, сьвятара;
 9. а сынам Каатавым ня даў, бо служба іхняя — насіць сьвятыню; на плячах павінны яны насіць.
 10. І прынесьлі правадыры ахвяры асьвячэньня ў дзень памазаньня ягонага, і паставілі правадыры прынашэньне сваё перад ахвярнікам.
 11. І сказаў Гасподзь Майсею: па адным правадыру ў дзень няхай прыносяць прынашэньне сваё дзеля асьвячэньня ахвярніка.
 12. У першы дзень прынёс прынашэньне сваё Наасон, сын Амінадаваў, ад племя Юдавага;
 13. і прынашэньне ягонае было: адна срэбраная міса, вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнаю мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
 14. адно залатое кадзіла ў семдзесят сікляў, напоўненае дымленьнем,
 15. адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
 16. адзін казёл у ахваяру за грэх,
 17. і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Наасона, сына Амінадававага.
 18. На другі дзень прынёс Натанаіл, сын Цураў, правадыр племя Ісахаравага;
 19. ён прынёс ад сябе прынашэньне: адну срэбраную місу вагою ў сто трыццаць сікляў, адну срэбраную чару ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненых пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
 20. адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
 21. адно цяля, аднаго барана, адно ягня-адналетка, на цэласпаленьне,
 22. аднаго казла ў ахвяру за грэх,
 23. і ў ахвяру мірную двух валоў, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Натанаіла, сына Цуаравага.
 24. На трэці дзень правадыр сыноў Завулонавых Эліяў, сын Хэлонаў;
 25. прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
 26. адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
 27. адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
 28. адзін казёл у ахвяру за грэх,
 29. і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Эліява, сына Хэлонавага.
 30. На чацьвёрты дзень правадыр сыноў Рувімавых Эліцур, сын Шадаураў;
 31. прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
 32. адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
 33. адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
 34. адзін казёл у ахвяру за грэх,
 35. і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў і пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Эліцура, сына Шадауравага.
 36. На пяты дзень правадыр сыноў Сымонавых Шалумііл, сын Цурышадаеў;
 37. прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
 38. адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
 39. адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
 40. адзін казёл у ахвяру за грэх,
 41. і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў і пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Шалумііла, сына Цурышадаевага.
 42. На шосты дзень правадыр сыноў Гадавых Эліясаф, сын Рэгуілаў:
 43. прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
 44. адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
 45. адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
 46. адзін казёл у ахвяру за грэх,
 47. і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў і пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Эліясафа, сына Дэгуілавага.
 48. На сёмы дзень правадыр сыноў Яфрэмавых Элішама, сын Амуілаў;
 49. прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
 50. адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
 51. адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
 52. адзін казёл у ахвяру за грэх,
 53. і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Элішамы, сына Аміудавага.
 54. На восьмы дзень правадыр сыноў Манасііных Гамалііл, сын Пэдацураў;
 55. прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
 56. адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
 57. адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
 58. адзін казёл у ахвяру за грэх,
 59. і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Гамалііла, сына Пецадуравага.
 60. На дзявяты дзень правадыр сыноў Веньямінавых Авідан, сын Гідэонаў;
 61. прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара зь семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэннным, напоўненыя пшанічнаю мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
 62. адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
 63. адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
 64. адзін казёл у ахвяру за грэх,
 65. і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Авідана, сына Гідэонавага.
 66. На дзясяты дзень правадыр сыноў Данавых Ахіезэр, сын Амішадаеў;
 67. прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
 68. адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
 69. адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
 70. адзін казёл у ахвяру за грэх,
 71. і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць цялят-адналетак; вось прынашэньне Ахіезэра, сына Амішадаевага.
 72. На адзінаццаты дзень правадыр сыноў Асіравых Пагііл, сын Ахранаў;
 73. прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
 74. адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
 75. адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
 76. адзін казёл у ахвяру за грэх,
 77. і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Пагііла, сына Ахранавага.
 78. На дванаццаты дзень правадыр сыноў Нэфталімавых Ахіра, сын Энанаў;
 79. прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
 80. адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
 81. адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
 82. адзін казёл у ахвяру за грэх,
 83. і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Ахіры, сына Энанавага.
 84. Вось прынашэньні правадыроў Ізраілевых пры асьвячэньні ахвярніка ў дзень памазаньня яго: дванаццаць срэбраных місаў, дванаццаць срэбраных чараў, дванаццаць залатых кадзілаў;
 85. па сто трыццаць сікляў срэбра ў кожнай місе і па семдзесят у кожнай чары: так, усяго срэбра ў гэтым посудзе па дзьве тысячы чатырыста сікляў, па сіклі сьвяшчэнным;
 86. залатых кадзілаў, напоўненых дымленьнем, дванаццаць, у кожным кадзіле па дзесяць сікляў, па сіклі сьвяшчэнным: усяго золата ў кадзілах сто дваццаць сікляў;
 87. на цэласпаленьне ўсяго дванаццаць цялят з быдла буйнога, дванаццаць бараноў, дванаццаць ягнят-адналетак і пры іх хлебнае прынашэньне, і ў ахвяру за грэх дванаццаць казлоў,
 88. і ў ахвяру мірную ўсяго з буйнога быдла дваццаць чатыры цяляці, шэсьцьдзясят бараноў, шэсьцьдзясят казлоў, шэсьцьдзясят ягнят-адналетак; вось прынашэньні пры асьвячэньні ахвярніка пасьля памазаньня яго.
 89. Калі Майсей уваходзіў у скінію сходу, каб гаварыць з Госпадам, чуў голас, які гаварыў яму з даха, які над каўчэгам адкрыцьця паміж двума херувімамі, і ён гаварыў яму.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/bel/04/07/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.