1. După c‚tva timp, pe vremea seceratului gr‚ului, Samson s-a dus să-şi vadă nevasta, şi i-a dus un ied. El a zis: ÑVreau să intru la nevasta mea Ón odaia eiî.
 2. Dar tatăl nevestei nu i-a Óngăduit să intre. ÑAm crezut că o urăştiî, a zis el, Ñşi am dat-o tovarăşului tău. Nu este sora sa cea t‚nără mai frumoasă ca ea? Ia-o dar Ón locul ei.î
 3. Samson le-a zis: ÑDe data aceasta nu voi fi vinovat faţă de Filisteni, dacă le voi face răuî.
 4. Samson a plecat. A prins trei sute de vulpi, şi a luat nişte făclii: apoi a legat vulpile coadă de coadă, şi a pus c‚te o făclie Óntre cele două cozi, la mijloc.
 5. A aprins făcliile, a dat drumul vulpilor Ón gr‚nele Filistenilor, şi a aprins astfel at‚t stogurile de snopi, c‚t şi gr‚ul care era Ón picioare, ba Óncă şi grădinile de măslini.
 6. Filistenii au zis: ÑCine a făcut lucrul acesta?î Li s-a răspuns: ÑSamson, ginerele Timneanului, pentru că acesta i-a luat nevasta şi a dat-o tovarăşului luiî. Şi Filistenii s-au suit, şi au ars-o pe ea şi pe tatăl ei.
 7. Samson le-a zis: ÑAşa faceţi? Nu voi Ónceta dec‚t după ce-mi voi răzbuna pe voiî.
 8. I-a bătut aspru, pe spate şi pe p‚ntece; apoi s-a pogor‚t şi a locuit Ón crăpătura st‚ncii Etam.
 9. Atunci Filistenii au pornit, au tăbăr‚t Ón Iuda, şi s-au Óntins p‚nă la Lehi.
 10. Bărbaţii din Iuda au zis: ÑPentru ce v-aţi suit Ómpotriva noastră?î Ei au răspuns: ÑNe-am suit să legăm pe Samson, ca să-i facem aşa cum ne-a făcut el nouăî.
 11. Atunci trei mii de bărbaţi din Iuda s-au pogor‚t la crăpătura st‚ncii Etam, şi au zis lui Samson: ÑNu ştii că Filistenii stăp‚nesc peste noi? Ce ne-ai făcut deci?î El le-a răspuns: ÑLe-am făcut aşa cum mi-au făcut şi ei mie.î
 12. Ei i-au zis: ÑNoi ne-am pogor‚t să te legăm, ca să te dăm Ón m‚inile Filistenilor.î Samson le-a zis: ÑJuraţi-mi că nu mă veţi omorÓî.
 13. Ei i-au răspuns: ÑNu; vrem numai să te legăm şi să te dăm Ón m‚inile lor, dar nu te vom omorÓ.î Şi l-au legat cu două funii noi, şi l-au scos din st‚ncă.
 14. C‚nd a ajuns la Lehi, Filistenii au Ónceput să strige de bucurie Ónaintea lui. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Funiile pe care le avea la braţe s-au făcut ca nişte fire de in ars Ón foc, şi legăturile i-au căzut de pe m‚ini.
 15. El a găsit o falcă de măgar neuscată Óncă, a Óntins m‚na şi a luat-o şi a ucis cu ea o mie de oameni.
 16. Şi Samson a zis: ÑCu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi; Cu o falcă de măgar, am ucis o mie de oameniî.
 17. După ce a isprăvit de vorbit, a aruncat falca din m‚nă. Şi locul acela s-a numit Ramat-Lehi (Aruncarea fălcii).
 18. Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul, şi a zis: ÑTu ai Óngăduit, prin m‚na robului Tău, această mare izbăvire; şi acum să mor de sete, şi să cad Ón m‚inile celor netăiaţi Ómprejur?î
 19. Dumnezeu a despicat crăpătura st‚ncii din Lehi, şi a ieşit apă din ea. Samson a băut, duhul i s-a Óntremat, şi s-a Ónviorat. De aceea s-a numit izvorul acela En-Hacore (Izvorul celui ce strigă); el este şi astăzi la Lehi.
 20. Samson a fost două zeci de ani judecător Ón Israel, pe vremea Filistenilor.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/07/15/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.