1. David şi-a zis Ón sine: ÑVoi pieri Óntr-o zi ucis de m‚na lui Saul; nu este nimic mai bine pentru mine dec‚t să fug Ón ţara Filistenilor, pentru ca Saul să Ónceteze să mă mai caute Ón tot ţinutul lui Israel; aşa voi scăpa de m‚na lui.î
 2. Şi David s-a sculat, el şi cei şase sute de oameni care erau Ómpreună cu el, şi au trecut la Achiş, fiul lui Maoc, Ómpăratul Gatului.
 3. David şi oamenii lui au rămas Ón Gat la Achiş; Óşi aveau fiecare familia lui, şi David Óşi avea cele două neveste: Ahinoam din Izreel şi Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal.
 4. Saul, c‚nd a aflat că David fugise la Gat, a Óncetat să-l mai caute.
 5. David a zis lui Achiş: ÑDacă am căpătat trecere Ónaintea ta, rogu-te să mi se dea Óntr-una din cetăţile ţării un loc unde să pot locui; căci pentru ce să locuiască robul tău cu tine Ón cetatea Ómpărătească?î
 6. Şi chiar Ón ziua aceea, Achiş i-a dat Ţiclagul. De aceea Ţiclagul a fost al Ómpăraţilor lui Iuda p‚nă Ón ziua de azi.
 7. Timpul c‚t a locuit David Ón ţara Filistenilor a fost de un an şi patru luni.
 8. David şi oamenii lui se suiau şi năvăleau asupra Gheşuriţilor, Ghirziţilor şi Amaleciţilor; căci neamurile acestea locuiau din vremuri vechi Ón ţinutul acela p‚nă la Şur şi p‚nă Ón ţara Egiptului.
 9. David pustia ţinutul acesta; nu lăsa cu viaţă nici bărbat nici femeie, le lua oile, boii, măgarii, cămilele, hainele, şi apoi se Óntorcea şi se ducea la Achiş.
 10. Achiş zicea: ÑUnde aţi năvălit azi?î Şi David răspundea: ÑSpre miazăzi de Iuda, spre miazăzi de Ierahmeeliţi şi spre miazăzi de Cheniţi.î
 11. David nu lăsa cu viaţă nici bărbat, nici femeie ca să vină la Gat; Ñcăciî, se g‚ndea el, ei Ñar putea să vorbească Ómpotriva noastră şi să zică: ÑAşa a făcut David.î Şi acesta a fost felul lui de purtare Ón tot timpul c‚t a locuit Ón ţara Filistenilor.
 12. Achiş se Óncredea Ón David, şi zicea: ÑS-a făcut ur‚t poporului său Israel, şi va răm‚ne Ón slujba mea pe vecie.î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/09/27/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.