1. Ότε εξήλθεν ο Ισραήλ εξ Αιγύπτου, ο οίκος του Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου,
  2. Ο Ιούδας έγεινεν άγιος αυτού, ο Ισραήλ δεσποτεία αυτού.
  3. Η θάλασσα είδε και έφυγεν· ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω·
  4. τα όρη εσκίρτησαν ως κριοί, οι λόφοι ως αρνία.
  5. Τι σοι συνέβη, θάλασσα, ότι έφυγες; και συ, Ιορδάνη, ότι εστράφης εις τα οπίσω;
  6. τα όρη, ότι εσκιρτήσατε ως κριοί; και οι λόφοι, ως αρνία;
  7. Τρέμε, γη, από προσώπου του Κυρίου, από προσώπου του Θεού του Ιακώβ·
  8. όστις μετέβαλε την πέτραν εις λίμνας υδάτων, τον σκληρόν βράχον εις πηγάς υδάτων.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/19/114/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.