1. «Ωιδή των Αναβαθμών.» Εκ βαθέων έκραξα προς σε, Κύριε.
  2. Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου· ας ήναι τα ώτα σου προσεκτικά εις την φωνήν των δεήσεών μου.
  3. Εάν, Κύριε, παρατηρήσης ανομίας, Κύριε, τις θέλει δυνηθή να σταθή;
  4. Παρά σοι όμως είναι συγχώρησις, διά να σε φοβώνται.
  5. Προσέμεινα τον Κύριον, προσέμεινεν η ψυχή μου, και ήλπισα επί τον λόγον αυτού.
  6. Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριον, μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγήν, ναι, τους προσμένοντας την αυγήν.
  7. Ας ελπίζη ο Ισραήλ επί τον Κύριον· διότι παρά τω Κυρίω είναι έλεος, και λύτρωσις πολλή παρ' αυτώ·
  8. και αυτός θέλει λυτρώσει τον Ισραήλ από πασών των ανομιών αυτού.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/19/130/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.