1. «Ωιδή των Αναβαθμών.» Ιδού, ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι δούλοι του Κυρίου, οι ιστάμενοι την νύκτα εν τω οίκω του Κυρίου.
  2. Υψώσατε τας χείρας σας εις τα άγια και ευλογείτε τον Κύριον.
  3. Να σε ευλογήση ο Κύριος εκ Σιών, ο ποιήσας τον ουρανόν και την γην.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/19/134/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.