1. «Ψαλμός δοξολογίας.» Αλαλάξατε εις τον Κύριον, πάσα η γη.
  2. Δουλεύσατε εις τον Κύριον εν ευφροσύνη· έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλλιάσει.
  3. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός· αυτός έκαμεν ημάς, και ουχί ημείς· ημείς είμεθα λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού.
  4. Εισέλθετε εις τας πύλας αυτού εν δοξολογία, εις τας αυλάς αυτού εν ύμνω· δοξολογείτε αυτόν· ευλογείτε το όνομα αυτού.
  5. Διότι ο Κύριος είναι αγαθός· εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού, και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/19/100/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.